Chodzieski

Trasa 2A Chodzież

Opis

002a chodziez10Trasa 2A W sercu chodzieskiej Szwajcarii (ok. 1,4 km *) trasa łatwa; Dojazd: samochód, autobus, kolej

Miasto Chodzież położone jest w północnej części woj. wielkopolskiego, w centralnej części Pradoliny Toruńsko Eberswaldzkiej pomiędzy Pojezierzem Pomorskim a Pojezierzem Gnieźnieńskim w otoczeniu lasów i jezior.
Najstarsze ślady osadnictwa, jakie odnaleziono w Chodzieży, datuje się na około 2000 lat p.n.e. Z tego okresu pochodzi kurhan ziemny zlokalizowany przy dzisiejszej ulicy Słonecznej.
Ok. 1500 r. p.n.e. mikroregion chodzieski opanowała ludność kultury łużyckiej, której obecność utrzymywała się przez niemal dziesięć wieków. We wczesnym średniowieczu ( VIII- XI w.) osada mieściła się na jednym ze stoków, na południowym brzegu Jeziora Miejskiego. Pierwsza wzmianka pisana o Chodzieży pochodzi z 1403 r. Nazwa „Chodzies” pojawia się w związku z imieniem plebana miejscowego kościoła parafialnego. Jednak początków osady, z której wywodzi się miasto należy szukać już co najmniej w XIII wieku. Wieś Chodzież rozwijała się na szlaku handlowym Gniezno–Ujście. Lokacja miasta na prawie magdeburskim odbyła się 3 marca 1434 r. Prawa miejskie otrzymało miasto z rąk króla Władysława Jagiełły. Pierwszymi właścicielami miasta byli Pałukowie, po nich Potuliccy, a od 1648 r. Grudzińscy herbu Grzymała (Grzymalici), który stał się pierwowzorem dla późniejszego herbu Chodzieży. Grudzińscy byli właścicielami Chodzieży aż do połowy XIX wieku. Przełomem dla Chodzieży był rok 1656, kiedy na zaproszenie Grudzińskich w mieście osiedlili się niemieccy tkacze, przybywający ze spalonego wówczas Leszna. Ich domostwa stały się zaczątkiem „Nowego Miasta”. W początkach XVIII w. do Chodzieży dotarła druga fala imigrantów, głównie sukienników. Zwarta zabudowa rzemieślnicza jaką rozwijali, utworzyła z czasem „przemysłowe” osiedle tkaczy. Rewolucja przemysłowa zaczęła się w Chodzieży w roku 1805, kiedy miejscowi sukiennicy sprowadzili z Berlina pierwszą maszynę do tkania i czesania sukna. Od roku 1855 rozwój Chodzieży był ściśle związany z produkcją ceramiczną. Proces rozwoju nabrał tempa wraz z uruchomieniem linii kolejowej Poznań – Chodzież – Piła w 1878 r. 19 lat później otwarto w mieście fabrykę porcelany.

Warto zobaczyć:
- kościół parafialny św. Floriana, gotycki z I poł. XV w., przebudowany w 1668 r. z późnobarokowym wnętrzem z 1754 r.,
- dzwonnicę późno klasycystyczną z 1840 r.,
- pozostałości późnogotyckich murów z zamku z przełomu XV/XVI w.,
- domy tkaczy z XVIII i XIX w., drewniane o konstrukcji szkieletowej i murowanej,
- Straszny Dwór – dworek z przełomu XIX i XX wieku, obecnie zaadaptowany na hotel i restaurację,
- Sanatorium Przeciwgruźlicze neobarokowe z lat 20. XX w.
Wydarzenia:
- Międzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe „Cho – Jazz”
- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Chodzieży

Spacer po mieście sugerujemy rozpocząć przy dworcu PKP na ul. Dworcowej. Kierujemy się na północ i w prawo w ul. Prymasa S. Wyszyńskiego. Następnie ok. 300 m i w lewo w ul. księdza Doktora T. Malepszego wchodzimy do parku im. księdza Ostrowskiego. Tu możemy wypocząć i obejść jeziorko. Kierujemy się na południe wąską ścieżką do ul. Kościelnej i wychodzimy na Rynek w Chodzieży. Stąd na pierzei zachodniej jest wejście na teren kościoła św. Floriana. Obchodzimy kościół i wychodzimy na ul. Kościelną przy Domach Tkaczy. Dalej prosto al. T Kościuszki do ronda i ul. Składową wracamy do ul. Dworcowej na parking.
Informacja: Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, tel. 67 282 71 71, www.chodziez.pl

Galeria

002A chodziez2
002A chodziez9
002A chodziez3
002A chodziez12
002A chodziez4
002A chodziez6
002A chodziez7
002A chodziez11
002A chodziez1
002A chodziez8
002A chodziez10
002A chodziez13
002A chodziez5
Kategoria: