Jarociński

Trasy nr 7 POWIAT JAROCIŃSKI

VCMEDIA

Powiat jarociński położony jest na południu środkowej części województwa wielkopolskiego. Od północy zamyka go rzeka Warta, od wschodu Prosna, przez środek przepływa Lutynia z jej dopływami: Lubieszką, Kotlinką i Lubianką, a na zachodzie Obra. Jego siedzibą jest miasto Jarocin. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Jarocin, Żerków, gminy wiejskie: Jaraczewo, Kotlin i miasta: Jarocin i Żerków.
Przeważająca część powiatu jarocińskiego leży na równinnym i mało zalesionym obszarze Wysoczyzny Kaliskiej, gdzie dominuje rolnicze wykorzystanie terenu. Najwyższe wzniesienia morenowe znajdują się w okolicach Żerkowa z najwyższym wzniesieniem Łysą Górą (161 m.n.p.m.). 65 % powierzchni powiatu jarocińskiego to grunty orne użytkowane rolniczo. Lasy i tereny leśne powiatu zajmują łącznie 18,7 % powierzchni terytorium. Bardzo atrakcyjna jest płn. część powiatu, położona na Wale Żerkowskim (wys. do 161 m n.p.m.), który opada ku Pradolinie Warciańsko-Odrzańskiej. Objęta jest ona granicami Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Na Terenie powiatu ustanowiono obszary krajobrazu chronionego, park krajobrazowy, obszary Natura 2000 oraz dokonano wpisu 94 obiektów do rejestru pomników przyrody.
Pozostałości dziedzictwa kulturowego przyciągają turystów na ziemię jarocińską.

Powiat jarociński liczy ok. 71,6 tys. mieszkańców

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin, tel. 62 747 24 31, www.powiat-jarocinski.pl

Kategoria: