Kępiński

Trasy nr 10 POWIAT KĘPIŃSKI

VCMEDIA

Powiat kępiński w całości leży w obrębie dorzecza Odry: przede wszystkim w obrębie zlewni Niesobu, uchodzącego do Prosny oraz w części południowo - wschodniej w obrębie zlewni Czarnej Widawy - dopływu Widawy. Pod względem geomorfologicznym powiat kępiński położony jest w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej o rzeźbie terenu mało urozmaiconej oraz w części północno - zachodniej w obrębie Wzgórz Ostrzeszowskich, wznosząc się tu na wysokość około 200 m n.p.m. Najwyższe wzniesienie na terenie powiatu osiąga 242 m n.p.m. (gmina Bralin). Powiat kępiński położony jest na styku kilku krain geograficznych i wyróżnia się wyjątkowym bogactwem szaty roślinnej. Ponadto na terenie powiatu występują obszary prawnie chronione oraz wyróżniające się krajobrazowo strefy o zróżnicowanych ekosystemach.
Jedynym miastem powiatu jest Kępno, w którym mieszka ok. 15,5 tys. mieszkańców. Przez tę swoistą stolicę, przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: Wrocław - Warszawa oraz Katowice - Poznań. Najbliższym większym ośrodkiem miejskim jest Ostrów Wlkp. (ok.50 km), Kalisz oraz Wrocław (ok. 80 km). Odległość od Poznania - stolicy województwa wielkopolskiego - wynosi ok. 180 km. Główna cześć gospodarki powiatu to rolnictwo.
Liczne ścieżki rowerowe zachęcają do aktywnego zwiedzania najbliższych okolic. Transwielkopolska Trasa Rowerowa (TTR) przebiega południkowo łącząc najdalej wysunięte na północ i południe części województwa wielkopolskiego, w tym powiat kępiński.
Kościoły stanowią ważny element tożsamości kulturowej powiatu. Na szczególną uwagę zasługują drewniane kościółki. W powiecie kępińskim jest ich czternaście, siedem z nich historycznie związanych jest z Wielkopolską (Baranów, Donaborów, Grębanin, Kierzno, Laski, Olszowa, Świba).
Pałace i dworki to niekwestionowane perełki powiatu kępińskiego. Dzisiaj jest ok. 30 obiektów o założeniach pałacowo-ogrodowych.

Powiat kępiński liczy ok. 56,5 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno, tel. 62 782 89 00, www.powiatkepno.pl

Kategoria: