Kolski

Trasy nr 11 POWIAT KOLSKI

VCMEDIA

Powiat Kolski jest najdalej wysuniętym na południowy wschód powiatem województwa wielkopolskiego. Pod względem ukształtowania powierzchni powiat kolski to obszar nizinny. Na jego terenie znajdują się Kotlina Kolska, Wysoczyzna Kłodawska i Wysoczyzna Turecka (Nizina Południowo-Wielkopolska) oraz Pojezierze Kujawskie. Główną rzeką regionu jest Warta oraz jej dopływy Ner, Rgilewka i Kiełbaska oraz na północy powiatu Noteć. Na terenie powiatu znajdują się 4 jeziora. Obszary leśne zajmują około 12% powierzchni.
Przez teren powiatu przebiega transeuropejski korytarz transportowy Paryż – Poznań – Warszawa - Mińsk – Moskwa (magistrala kolejowa oraz trasa komunikacji samochodowej E-30). Natomiast Koło jest łącznikiem dróg wojewódzkich z Łodzią, Kaliszem oraz Włocławkiem.
W skład powiatu kolskiego wchodzi 11 gmin: gminy wiejskie: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kościelec, Koło, Osiek Mały i Olszówka, 3 gminy miejsko-wiejskie: Dąbie, Kłodawa i Przedecz oraz miasto Koło, siedziba władz powiatu. Ze znanych i chronionych punktów archeologicznych należy wymienić przede wszystkim stację krzemienną w Zawadkach pod Kołem, kurhan niewiadomego pochodzenia w Ruszkowie, grodzisko stożkowe w Lubstówku. Z zabytków architektonicznych najliczniejsze są kościoły i klasztory. Wpłynęła na to bliskość ośrodka kultowego chrześcijaństwa w Polsce, jakim było Gniezno.

Powiat kolski liczy ok. 89 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło, tel. 63 26 17 836, www.starostwokolskie.pl

Kategoria: