Koniński

Trasy nr 13 POWIAT KONIŃSKI

VCMEDIA

Powiat koniński położony jest we wschodniej części Wielkopolski. Zajmowany teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, na północy urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe. Lasy zajmują ok. 15,9% powierzchni ogółem. Na terenie powiatu znajduje się 59 pomników przyrody. Do walorów przyrodniczo-krajobrazowych środowiska naturalnego powiatu zaliczyć należy także obszary chronione: dolinę rzeki Warty, kompleks leśny na południowy wschód od Konina, Puszczę Bieniaszewską oraz okolice Jeziora Gopło i jezior skulskich.

Powiat ziemski koniński składa się z 14 gmin: gminy miejsko-wiejskie: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin; gminy wiejskie: Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn, miasta: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin.
Dla Wielkopolski to powiat bardzo nietypowy. Gęsto zaludniony, z rozproszonym osadnictwem. Natura wyposażyła terytorium w zasoby tworząc ciekawą mieszankę: słabe i nieurodzajne gleby oraz bogate pokłady węgla brunatnego i liczne naturalne jeziora. Gospodarka powiatu oraz całego subregionu konińskiego opiera się obecnie na sektorze paliwowo-energetycznym, w efekcie czego Ziemia Konińska postrzegana jest przez pryzmat wyrobisk kopalni odkrywkowej i hałd pokopalnianych.
Powiat przecinają dwie główne drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym autostrada A2 i droga krajowa nr 25. Położenie geograficzne, czyste środowisko naturalne, ciąg jezior z kompleksami leśnymi, obiekty zabytkowe oraz obszary chronione, wpływają na to, iż jest to teren atrakcyjny dla rozwoju usług turystycznych.
Walory powiatu stanowią podstawę dla kształtowania się takich form turystyki kwalifikowanej jak: turystyka wodna (kajakarstwo, żeglarstwo, wioślarstwo, windsurfing, narty wodne), turystyka piesza, rowerowa i wędkarstwo.

Powiat koniński liczy ok. 128,8 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Koninie, 62-510 Konin, al. 1 Maja 9, tel. 63 240 32 00, www.powiat.konin.pl

Kategoria: