Kościański

Trasy nr 14 POWIAT KOŚCIAŃSKI

VCMEDIA

Powiat położny jest na południe pod Poznania, przy drodze krajowej nr 5 i głównym szlaku kolejowym ze Śląska na wybrzeże. Powiat kościański jest usytuowany w dolinie rzeki Obry, na Równinie Kościańskiej i Pojezierzu Krzywińskim.
Dzisiejszy powiat kościański zajmuje obszar ponad 722 km2 i obejmuje miasto Kościan, gminę Kościan, miasto i gminę Czempiń, miasto i gminę Krzywiń oraz miasto i gminę Śmigiel.
Pierwsze wzmianki o Powiecie Kościańskim pochodzą z 1397 r. Utworzony w drugiej połowie XIV w. Powiat kościański obejmował, z wyjątkiem Ziemi Wschowskiej całą południowo - zachodnią część Wielkopolski. Na czele powiatu stał starosta. Pierwszym znanym starostą kościańskim był Jan z Rydzyny i Czerniny k. Góry Śląskiej (1409-1410). Do czasu najazdu szwedzkiego w połowie XVII w. stolica powiatu, Kościan, był sławnym ośrodkiem handlu i rzemiosła na całą Rzeczpospolitą. W okresie zaborów Kościan i Powiat Kościański znalazł się pod pruskim panowaniem.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. w pierwszym okresie nie zmieniono granic administracyjnych powiatu.
Podstawę gospodarki powiatu kościańskiego stanowi rolnictwo, usługi i budownictwo. Obszary leśne zajmują około 14% powierzchni. Walory przyrodniczo-krajobrazowe regionu, a także jego bogactwo historyczne, liczne zabytki sakralne i pałacowo dworskie stanowią dobrą podstawę dla rozwoju turystyki. Na obszarze powiatu kościańskiego znajduje się Park Krajobrazowy im. Gen. D. Chłapowskiego powołany w celu ochrony krajobrazu kulturowego i rolniczego, z dobrze zachowaną siecią zadrzewień śródpolnych wprowadzonych na tym terenie w latach 20. XIX w. przez generała Dezyderego Chłapowskiego.

Powiat kościański liczy ok 79 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, tel. 65 512 17 85, www.powiatkoscian.pl

Kategoria: