Kościański

Trasa 14A Kościan

VCMEDIA

Opis

014a koscian11Trasa 14A W sercu Wielkopolski (ok. 1,2 km lub 3,6 km *); Dojazd: samochód, autobus, kolej

Kościan położony jest nad rzeką Obrą 50 km na południowy zachód od Poznania.
Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII w. i w tym czasie Kościan był osadą targową, określaną jako „Antiqua Civitas” i „Sthare Myastho”. Osada leżała początkowo w okolicach dzisiejszego placu Wolności, a później – ze względów bezpieczeństwa – przeniesiono ją na wyspę w widłach Obry. Prawa miejskie, nadane w II połowie XIII w., potwierdził w 1400 r. król Władysław Jagiełło. Od roku 1332 mówi się o Kościanie jako mieście królewskim. W 1400 r. rozpoczął się okres świetności miasta, zakończony potopem szwedzkim w 1655 r. W XIV w. Kościan stał się siedzibą rozległego powiatu. Warowne miasto stało się silnym ośrodkiem rzemieślniczym m.in. produkcji sukna. Najazd szwedzki przyczynił się walnie do upadku Kościana. Miasto zostało zburzone, złupione i spalone. Kolejnych zniszczeń dokonały wojny w XVII i XVIII w. Od 1793 r. miasto znalazło się pod panowaniem pruskim. W 1856 r. wybudowano linię kolejowa Poznań – Wrocław. Przyczyniło się to do rozwoju przemysłu w mieście, w szczególności tytoniowego oraz przetwórstwa buraków cukrowych. W 1918 r. mieszkańcy aktywnie włączyli się w Powstanie Wielkopolskie, dzięki czemu miasto stało się częścią II Rzeczpospolitej. Okres międzywojenny to czas prosperity miasta. Lata II wojny światowej to egzekucje, wysiedlenia, wywózki do obozów koncentracyjnych i konfiskaty mienia. W styczniu 1945 r. miasto zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną. Po II wojnie światowej następuje dynamiczny rozwój miasta. Przemysł cukrowniczy, tytoniowy, spożywczy oraz chemiczny jest podstawą dobrobytu regionu. Historia pozostawiła bogate dziedzictwo kulturowe, którym dziś szczycą się mieszkańcy i chętnie oglądają turyści.

Warto zobaczyć:
- ratusz z XV w.,
- pozostałości murów miejskich z XIV – XVI w.,
- kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dawna fara miejska, gotycka z XIV w., z cennymi ołtarzami,
- kaplicę pw. Pana Jezusa z 1666 r.,
- kościół pw. Świętego Ducha z II poł. XIV w.,
- kamienice z XVIII – XIX w.,
- zespół dawnego klasztoru bernardynów wzniesiony w latach 1605-1611,
- wiatrak Koźlak z 1714 r.,
- budynek poczty z 1838 r.,
- willę starosty,
- Starostwo Powiatowe z końca XIX w.,
- kaplicę pw. NMP Anielskiej,
- park miejski im. Kajetana Morawskiego,
- kościańskie planty,
- secesyjną ulicę ks. Józefa Surzyńskiego,
- dworzec kolejowy z 1856 r.,
- modernistyczne osiedla: Jagiellońskie, Gen. W. Sikorskiego, Piastowskie, Konstytucji 3 Maja,
- modernistyczny kościół pw. Alberta Chmielowskiego,
- pomniki: Floriana Marciniaka, ks. Józefa Surzyńskiego, św. Jana Nepomucena,
- plac Wolności,
- krytą pływalnię,
- grotę solną,
- wieżę ciśnień – parter,
- Orliki i sale sportowe.

Wydarzenia:
- Międzynarodowy Kościański Półmaraton zaliczany do Grand Prix Wielkopolski
- Festiwal „Gram Off/On”

Spacer po Kościanie proponujemy rozpocząć z Rynku. W centralnej części znajduje się ratusz a w północno wschodniej liczne parkingi. My kierujemy się na południowy wschód do kościoła parafialnego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (fara miejska). Obchodzimy farę i z tyłu absydy wąskim łącznikiem wychodzimy na ul. Księdza Prymasa Wyszyńskiego i skręcamy w prawo. Po ok. 15 m mając po prawej mur plebanii skręcamy w lewo w wąską ścieżkę pomiędzy budynki i po 25 m jesteśmy nad Kanałem Kościańskim na Wałach Żegockiego. Skręcamy w prawo i mając kanał po lewej idziemy ok. 500 m po wale (to dawne miejsce murów obronnych miasta). Miejsce szczególnie piękne wiosną i latem. Po drodze przecinamy ul. Wrocławską, Strzelecką aż dochodzimy na tył Sądu Rejonowego i kaplicy pw. Pana Jezusa. Po lewej mamy kanał Kościański i dwa mostki prowadzące na drugi brzeg. My skręcamy w prawo na ul. Podwale i mając ogrody sądowe i kościelne po prawej a kanał po lewej dochodzimy do ul. Marszałka Piłsudskiego przy moście.
Skręcając w lewo i idąc ok. 250 m moglibyśmy odwiedzić kościół Świętego Ducha. Dalej po 900 m jest dawna wieża ciśnień z centrum rekreacyjnym. Po drugiej stronie ul. Poznańskiej przy ul. Kruczkowskiego znajduje się wiatrak (dawny koźlak). My sprzed mostu wracamy w prawo na ul. Rzemieślniczą i dochodzimy od frontu do kaplicy pw. Pana Jezusa. Wchodzimy na pl. Niezłomnych z pomnikiem Jana Pawła II i budynkiem Sądu Rejonowego. Jest tu też głaz narzutowy pamięci ofiar II wojny światowej i harcerzy, którzy oddali życie za ojczyznę. Z placu ul. Sądową wracamy ok. 50 m na Rynek.

Informacja: Urząd Miejski Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, tel. 65 512 22 23, www.koscian.pl

Galeria

014A koscian1
014A koscian2
014A koscian3
014A koscian4
014A koscian5
014A koscian6
014A koscian7
014A koscian8
014A koscian9
014A koscian10
014A koscian11
014A koscian12
Kategoria: