Krotoszyński

Trasa 15A Krotoszyn

VCMEDIA

Opis

015a krotoszyn23Trasa 15A Historia i współczesność (ok.2,1 km *); Dojazd: samochód, autobus, kolej

Krotoszyn położony jest w południowo-zachodniej części Wysoczyzny Kaliskiej (Koźmińskiej), ok. 25 km na zachód od Ostrowa Wielkopolskiego.
Początki miasta sięgają początków XV w. W 1415 r. Wierzbięta Krotoski (lub Krotoszyński), rycerz z wielkopolskiego rodu Łodziów, na mocy przywileju Władysława Jagiełły lokował Krotoszyn na prawie magdeburskim w miejscu dzisiejszego śródmieścia. Miasto było niszczone kilkakrotnie przez pożary (1453 r., 1638 r., 1774 r.) i wojny (potop szwedzki, wojna północna), mimo tego było odbudowywane i rozwijało się pomyślnie. W 1793 r. Krotoszyn znalazł się w zaborze pruskim. W 1819 r. miasto nabył książę bawarski Thurn-Taxis. Wiek XIX i początek XX w. to okres uprzemysławiania Krotoszyna, ale także przyspieszonego rozwoju rzemiosła (kuśnierstwo, garbarstwo, szewstwo), szkolnictwa (gimnazjum, seminarium nauczycielskie), spółdzielczości (polska kasa pożyczkowa, Bank Ludowy, Towarzystwo Rolnicze, Towarzystwo Pszczelarzy) i rolnictwa. W latach międzywojennych nastąpiło zahamowanie rozwoju miasta. Okupacja hitlerowska trwała w mieście od 3 września 1939 r. do 23 stycznia 1945 r. W okresie powojennym nastąpił szybki okres industrializacji i rozwoju miasta.

Warto zobaczyć:
- historyczny układ urbanistyczny miasta, XIV/XV-XIX w.,
- ratusz miejski w Rynku, zbudowany w 1689 r. obecnie neorenesansowy, trzykondygnacyjny z mansardami i niewielkimi wieżyczkami,
- kościół farny św. Jana Chrzciciela, późnogotycki, wybudowany w latach 1592-1597 z fundacji kasztelana poznańskiego Jana Rozdrażewskiego dla braci czeskich, od 1601 roku katolicki, trójnawowy, o układzie bazylikowym,
- kościół św. Fabiana i św. Sebastiana zwany kościołem św. Rocha z 1572 r., zbudowany jako szpitalny, na planie krzyża greckiego, drewniany, z kopułą, kryty gontem, restaurowany w XIX w., we wnętrzu krzyż procesyjny z XIX w.,
- barokowy zespół klasztorny trynitarzy z 1733 r., kasata zakonu w 1819 r., obecnie Muzeum Regionalne,
- kościół św. ap. Piotra i Pawła, późnobarokowy, wybudowany w latach 1766-1772 według projektu K.M. Frantza, jednonawowy, ambona w kształcie łodzi z żaglem i sieciami, wyposażenie wnętrza barokowe,
- pałac Rozdrażewskich i Gałeckich, barokowy, z późnoklasycystyczną fasadą, obecnie szkoła, zachowana sala na I piętrze z podcieniami, polichromowany strop dawnej sali balowej.
- park pałacowy, założony w 1685 r. jako ogród włoski, później przekształcony na park krajobrazowy (ok. 1819 r.), okazy drzew egzotycznych, a obecnie Park Miejski,
- zespół kościelny poewangelicki, z lat 1788-1790, w tym kościół św. Andrzeja Boboli, klasycystyczny; rozwiązanie architektoniczne - centralne na rzucie koła, dawna pastorówka i dom kantora
- kościół fil. pw. św. Marii Magdaleny, Stary Krotoszyn, drewniany z 1755 r.,
- zespół starostwa, ul. Kołłątaja 7, pocz. XX w., składający się ze starostwa, ob. Urząd Miasta, 1900-1901, 1912, 1928 i budynku gospodarczego,
- liczne domy z VIII, XIX i XX w.,
- dworek, ul. Zamkowy Folwark, XVIII/XIX,
- arsenał z 1823 r., klasycystyczny,
- cmentarz a na nim obelisk powstańców wielkopolskich oraz żołnierzy 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej i 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich, grób pułkownika W. J. Tyczyńskiego, dowódcy 56 Pułku Piechoty w latach 1932-1939,

Wydarzenia:
- Dni Krotoszyna
- wydarzenie kulturalne WIĘC WIEC
- cykl koncertów "IN REGENERATIONEM"
- KrotoFEST - Festiwal Aktywnych Sąsiadów
- Ogólnopolski Festiwal Muzyczny „Lato organowe w krotoszyńskiej farze”

Spacer po Krotoszynie sugerujemy rozpocząć z Małego Rynku (liczne miejsca parkingowe). Rynek otoczony niską zabudową mieszczańską . Na środku znajduje się pomnik św. Floriana. Stąd udajemy się w prawo na pl. Jana Pawła II. Przechodzimy pomiędzy klasycyzującą kamienicą po prawej a Muzeum Regionalnym i kościołem późnobarokowym świętych apostołów Piotra i Pawła, należącym dawniej do zakonu trynitarzy, po lewej. Po 60 m przecinamy ul. Piastowską i wchodzimy do Parku Miejskiego (park pałacowy Gałeckich). Polecamy podejść do pałacu ok. 200 m i przed pałacem skręcić w prawo. Alejką parkową wychodzimy na ul. Popiełuszki mijając po prawej szkołę podstawową. Na wprost kościół św. Andrzeja Boboli. Wracamy do pałacu Gałeckich i na ul. Piastowską tą samą drogą. Wychodząc z parku skręcamy w ul. Piastowską w prawo i po 250 m. docieramy do fary św. Jana Chrzciciela. Podjazd łagodny dla w-skersów od ul. Polnej za absydą. Spod kościoła ul. Farną docieramy do Rynku. Tu znajduje się neorenesansowy ratusz miejski i liczne miejsca parkingowe. My kierujemy się na północ na ul. Koźmińską jakieś 250 m i w prawo. Jest tu jeden z dwóch drewnianych kościołów - kościół św. Fabiana i św. Sebastiana zwany też kościołem św. Rocha z 1572 r. Zbudowany jako kościół szpitalny na planie krzyża greckiego. Wracamy tą samą droga do Rynku następnie w prawo na Mały Rynek na parking.

Informacja: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725 42 01, www.krotoszyn.pl

Galeria

015A krotoszyn1
015A krotoszyn2
015A krotoszyn3
015A krotoszyn4
015A krotoszyn5
015A krotoszyn6
015A krotoszyn7
015A krotoszyn8
015A krotoszyn9
015A krotoszyn10
015A krotoszyn11
015A krotoszyn12
015A krotoszyn13
015A krotoszyn14
015A krotoszyn15
015A krotoszyn16
015A krotoszyn17
015A krotoszyn18
015A krotoszyn19
015A krotoszyn20
015A krotoszyn21
015A krotoszyn22
015A krotoszyn23
015A krotoszyn24
015A krotoszyn25
015A krotoszyn26
015A krotoszyn27
Kategoria: