Leszczyński

Trasy nr 17 POWIAT LESZCZYŃSKI

VCMEDIA

Powiat leszczyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego, obejmuje obszar o powierzchni 806 km2. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat położony jest w makroregionie Pojezierze Leszczyńskie (mezoregion Pojezierze Krzywińskie) oraz w makroregionie Nizina Południowowielkopolska (mezoregion Wysoczyzna Leszczyńska). Położenie powiatu względem europejskich powiązań komunikacyjnych jest znakomite, ponieważ znajduje się na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych w układzie wschód – zachód i północ – południe. Przez region leszczyński przebiegają najważniejsze drogi krajowe i międzynarodowe DK 12 i DK 5 a w przyszłości S 5. Mocną stroną regionu jest korzystne położenie geograficzne w stosunku do dużych aglomeracji: Poznania (ok. 80 km) i Wrocławia (ok. 100 km) oraz stolic europejskich: Warszawy, Berlina i Pragi jest ok. 300 km.
W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Osieczna, Rydzyna, gminy wiejskie: Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, miasta: Osieczna, Rydzyna
Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo-przemysłowy, użytki rolne zajmują ok. 62% jego powierzchni. Bogaty w jeziora i lasy oraz w liczne zabytki historii teren powiatu leszczyńskiego jest atrakcyjny turystycznie.

Powiat leszczyński liczy ok. 54,2 tys. mieszkańców. 

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. 65 529 68 00, www.powiat-leszczynski.pl

Kategoria: