Obornicki

Trasy nr 20 POWIAT OBORNICKI

VCMEDIA

Położony jest na północ od aglomeracji poznańskiej w jej bezpośrednim sąsiedztwie, nad rzekami: Wartą, Wełną i Flintą. Siedzibą powiatu są Oborniki. Powiat obornicki obejmuje trzy jednostki: gminę miejsko-wiejską Oborniki, gminę miejsko-wiejską Rogoźno i gminę wiejską Ryczywół.
Powiat obornicki to węzeł drogowy i kolejowy. Położony jest wzdłuż drogi krajowej Poznań – Koszalin (DK 11) i linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym.
Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarki są: przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Ponadto przetwórstwo płodów rolnych i mięsno-wędliniarskie. Powiat posiada również rozwinięte usługi w zakresie rolnictwa, budownictwa, transportu, handlu hurtowego i detalicznego oraz usług.
Przez powiat przebiegają szlaki piesze, rowerowe i konne oraz dwa szlaki wodne. Region obfituje w rzeki, jeziora, lasy, rezerwaty i pomniki przyrody oraz cenne zabytki architektury. Bazę turystyczną stanowią gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe i noclegowe oraz liczne obiekty gastronomiczne. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, jazdy konnej oraz zwiedzania muzeum w Jaraczu i w Rogoźnie.
Grunty leśne zajmują 31% powierzchni całkowitej powiatu. O walorach krajoznawczych powiatu obornickiego świadczy obecność siedmiu jezior (Rogozińskie, Prusieckie, Boguniewskie, Budziszewskie, Nienawiszcz, Czarne, Małe), siedmiu rezerwatów przyrody (Buczyna, Promenada, Wełna, Słonawy, Dołęga, Chlebowo, Dolina Kończaka) oraz siedmiu rzek (Warta, Wełna, Mała Wełna, Kończak, Flinta, Sama oraz Samica). Ponad 300 pomników przyrody oraz liczne osobliwości stanowią dodatkową atrakcję przyrodniczą.
Historycznie powiat obornicki to “opola” miejsce najstarszych jednostek administracyjnych państwa polskiego – dwóch kasztelanii: zapomnianej dzisiaj Kasztelani Radzimskiej i Kasztelani Rogozińskiej. Oba miasta powiatu Oborniki i Rogoźno były w całej historii Polski zawsze miastami królewskimi. Najcenniejsze zabytki to kościoły w Objezierzu i Rogoźnie.

Powiat obornicki liczy ok. 59,2 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64 - 600 Oborniki, tel. 61 29 73 100, www.powiatobornicki.pl

Kategoria: