Obornicki

Trasa 20A Oborniki

VCMEDIA

Opis

020a oborniki7Trasa 20A Paleta możliwości (ok. 2,5 km *); Dojazd: samochód, autobus, kolej

Oborniki położone są nad Wartą u ujścia do niej rzeki Wełny. Kolebką miejscowości był zamek.
Data lokacji miasta nie jest znana, ale przypuszcza się, że miało to miejsce przed rokiem 1272, gdyż w tym roku z inicjatywy księcia Bolesława Pobożnego I i jego żony Jolenty, węgierskiej księżniczki (późniejszej błogosławionej), założono klasztor franciszkanów w Obornikach. Miasto odwiedzał król Łokietek i Władysław Jagiełło.
Średniowieczny układu urbanistyczny Obornik z rynkiem i odchodzącymi od niego ulicami został zachowany do dziś. Oborniki cieszyły się przychylnością Władysława Jagiełły, który wielokrotnie w nich przebywał i nadał miastu wiele przywilejów. W XIV–XVI w. zbudowano murowany zamek starościński i trzy kościoły, z tego – farny, zachował się do dziś. Zamek obornicki ze znaczną częścią miasta został zniszczony podczas potopu szwedzkiego latach 1655–1660.
W XIX w. miasto rozwijało się powoli gospodarczo. W 1879 r. Oborniki zyskały połączenie kolejowe z Poznaniem i Piłą. Na przełomie XIX i XX w. wzniesiony został neogotycki kościół (przy ul. Lipowej), który został oddany do użytku dla zboru ewangelickiego.
4 stycznia 1919 r. miasto zostało oswobodzone w wyniku działań zbrojnych. 8 września 1939 r. Oborniki zostały zajęte przez wojska niemieckie. Miasto zostało wyzwolone przez Armię Czerwoną 25 stycznia 1945 r.

Warto zobaczyć:
- układ urbanistyczny miasta,
- rynek wytyczony w XIII w., z zabudową z XIX–XX w.,
- kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, gotycki z przełomu XV/XVI w., przebudowany w 1814 r.,
- kościół Świętego Krzyża, szachulcowy z 1766 r.,
- kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP z 1901 r., początkowo ewangelicki, w 1945 r. przekazany katolikom,
- skrzydło dawnego klasztoru franciszkanów z 1768 r., po pożarze w 1993 r. w ruinie,
- cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej (1000/950 – 500 r. p.n.e.),
- kamienice klasycystyczne i secesyjne z XIX i początku XX w., z ciekawą dekoracją elewacji frontowych i częściowo zachowanymi attykami,
- obelisk Bohaterów II Wojny Światowej,
- rezerwat ichtiologiczny Słonawy obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości około 1 km na terenie Obornik,
- trzy ścieżki edukacyjne, wytyczone przez Nadleśnictwo Oborniki. 1.Ścieżka dydaktyczna „Dolina Wełny” , 2. Ścieżka dydaktyczna „Dębowy las”, 3.Ścieżka przyrodnicza „Dolina Kończaka”.

Wydarzenia:
- doroczny spływ kajakowy rzeką Wełną

Spacer po Obornikach zaczynamy w Rynku. Jest to duży plac z licznymi miejscami do parkowania. Na Rynku znajduje się pomnik Jana Pawła II i historyczna pompa wodna. Stąd ul. Marszałka J. Piłsudskiego wychodzimy z Rynku w kierunku północnym. Po lewej stronie gotycki kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Na końcu ul. Piłsudskiego ciekawy budynek poczty. Skręcamy w prawo za pocztą w ul. A. Mickiewicza i po 200 m dochodzimy do kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP z 1901 r. Stąd ul. Lipową do Piłsudskiego i wracamy do Rynku. Polecamy przejść dalej prosto na ul. Armii Poznań na most stalowo drewniany. Z tego miejsca widok jest na dolinę Warty. Po lewej stronie drugi most na Warcie obsługujący trasę DK 11. My z mostu wracamy do Rynku na parking. Bardziej wytrwałym i pasjonatom polecamy wybrać się z Rynku ul. Czarnkowską (zachodnia pierzeja) przez most nad rzeką Wełną do kościoła Świętego Krzyża (ok. 400 m). To kościół barokowy o konstrukcji szachulcowej z 1766 r. Wracamy do Rynku tą samą drogą.

Informacja: Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, tel. 61 65 59 100, www.oborniki.pl

Galeria

020A oborniki1
020A oborniki2
020A oborniki3
020A oborniki4
020A oborniki5
020A oborniki6
020A oborniki7
020A oborniki8
020A oborniki9
020A oborniki10
020A oborniki11
020A oborniki12
020A oborniki13
Kategoria: