Ostrowski

Trasy nr 21 POWIAT OSTROWSKI

VCMEDIA

Powiat ostrowski leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego i graniczy z woj. dolnośląskim. Powiat ostrowski tworzy 8 jednostek administracyjnych: miasto Ostrów Wielkopolski (gmina miejska), Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Raszków (gminy miejsko-wiejskie), Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Sieroszewice i Sośnie (gminy wiejskie).
Użytki rolne zajmują 61% powierzchni, lasy natomiast prawie 28%. Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowy, a dominujący w strukturze gospodarki jest przemysł rolno-spożywczy. Teren powiatu ma doskonale rozwiniętą infrastrukturę: wodociągową, telefoniczną, gazową i oczyszczania ścieków.
Przez powiat ostrowski przebiegają szlaki komunikacyjne - drogi krajowe Wrocław – Bydgoszcz i Katowice – Poznań oraz szlaki kolejowe Katowice – Poznań, Wrocław – Łódź – Warszawa.
Interesująco wyglądają perspektywy rozwoju turystyki, zwłaszcza w oparciu o tereny leśne objęte ochroną w licznych rezerwatach przyrody. Powiat ostrowski bogaty jest w pomniki przyrody. Wśród najciekawszych odnajdujemy Dęby Antonińskie, aleję dębową w Raduchowie, aleję brzozową przy trasie Ołobok-Wielowieś, zabytkowe założenia parkowe np. parki okalające malownicze pałace, dwory w Mojej Woli, Antoninie, Lewkowie, Sobótce, Górznie i Gutowie. Miłośników przyrody zachwyci rozległa panorama Pradoliny Baryczy, bogate kompleksy leśne, zagospodarowane i zadbane akweny, stawy przygodzickie i milickie, będące rajem dla ptactwa wodnego.

Powiat ostrowski liczy ok. 161 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 73 78 400, www.powiat-ostrowski.pl

Kategoria: