Ostrzeszowski

Trasy nr 22 POWIAT OSTRZESZOWSKI

VCMEDIA

Powiat leży w pasie Wzgórz Dalkowskich i Wału Trzebickiego. Od zachodniej granicy powiatu, poprzez gminy Kobyla Góra, Ostrzeszów i Mikstat rozciąga się pasmo wzniesień o wysokościach bezwzględnych przekraczających 200 m n.p.m. – wyznaczające zasięg zlodowacenia środkowopolskiego i południową granicę Wielkopolski. Wzgórza Ostrzeszowskie stanowią wschodnią – najokazalszą część Wału Trzebnickiego, a ich kulminację – Kobylą Górę o wysokości 284 m n.p.m. – uznaje się za najwyższy punkt Wielkopolski. Wschodnia część powiatu wchodzi w skład tzw. Kotliny Grabowskiej leżącej na Nizinie Południowo-Wielkopolskiej z charakterystyczną Doliną Prosny. Z kolei południe powiatu – gmina Doruchów jest fragmentem subregionu – Wysoczyzny Wieruszowskiej. Pod względem hydrograficznym obszar powiatu należy do dorzecza górnej Baryczy oraz dorzecza Prosny, tylko niewielki skraj południowy należy do dorzecza Widawy. Przez teren powiatu przebiega linia kolejowa Ostrów Wielkopolski – Katowice.
W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Grabów nad Prosną, Mikstat, Ostrzeszów, gminy wiejskie: Czajków, Doruchów, Kobyla Góra, Kraszewice, miasta: Grabów nad Prosną, Mikstat, Ostrzeszów.
Na terenie powiatu ostrzeszowskiego znajdują się rezerwaty przyrodnicze, krajobrazowe i geologiczne. Na tych obszarach mają stanowiska lęgowe i żerowiska ptaki. Żyje tu wiele gatunków drobnych ssaków, płazów i gadów oraz setki gatunków owadów.
Inne ciekawostki przyrodnicze to najpiękniejsza paproć długosz królewski, pachnący storczyk podkolan, pierwiosnka, marzanka wonna, bobrek, miodunka. Bogactwo flory przyciąga wiele gatunków zwierząt z jeleniem europejskim na czele.
Pozostałościami bogatej historii tych ziem są liczne pałace, kościoły i pomniki.

Powiat ostrzeszowski liczy ok. 55,5 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, tel. 62 732-00-40, www.powiatostrzeszowski.pl

Kategoria: