Pleszewski

Trasy nr 24 POWIAT PLESZEWSKI

VCMEDIA

Powiat położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Wielkopolskiego na Wysoczyźnie Kaliskiej, która swą rzeźbę terenu zawdzięcza działaniu lądolodu, a jego pozostałością są liczne głazy narzutowe, np. w lesie k. Gołuchowa.
Powiat obejmuje Miasto i Gminę Pleszew, Miasto i Gminę Dobrzyca oraz gminy: Chocz, Czermin, Gizałki, Gołuchów. Główną rzeką przepływającą przez Powiat jest rzeka Prosna, której dolina rozgranicza Wysoczyznę Leszczyńską i bardziej wyniesioną Wysoczyznę Kaliską. Południowo-zachodnią część Powiatu przecina Lutynia, będąca lewym dopływem Warty.
Zalesienie Powiatu Pleszewskiego wynosi ok 19% powierzchni użytkowej. Na południowy wschód od doliny Prosny, w Kotlinie Pyzderskiej, na jałowych i wydmowych piaskach terasy środkowej występują bory sosnowe. Oprócz sosny występuje tutaj świerk, dąb, olsza, jesion, grab i inne drzewa liściaste. Najciekawszym pod względem florystycznym jest las położony na południe od Taczanowa, w którym można spotkać szereg roślin chronionych: kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko itp. Krajobraz uzupełniają parki dworskie, z których najpiękniejsze znajdują się w Gołuchowie i Dobrzycy. Ogółem na terenie Powiatu znajdują się 73 pomniki przyrody.
Gospodarka powiatu oparta jest na rolnictwie i przetwórstwie rolnospożywczym.

Powiat pleszewski liczy ok. 63,3 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, tel. 62 74 29 652, www.powiatpleszewski.pl

Kategoria: