Pleszewski

Trasa 24A Pleszew

VCMEDIA

Opis

024a pleszew3Trasa 24A Miasto otwarte (ok.1,1 km *); Dojazd: samochód, autobus

Pleszew położony jest na Wysoczyźnie Kaliskiej pomiędzy Jarocinem a Kaliszem.
Najstarsze ślady bytności ludzi w okolicach Pleszewa pochodzą z ok. 8300 r. p.n.e. i są udokumentowane archeologicznie, natomiast początki stałych osad sięgają IX w. p.n.e. Świadczą o tym liczne stanowiska archeologiczne na terenie miasta i w jego okolicy.
Pleszew po raz pierwszy został wymieniony jako miasto w dyplomie księcia Przemysła II z 2 X 1283 r., w którym civitas Plessow poddano jurysdykcji kaliskiej. Było to miasto prywatne, a pierwszym właścicielem był odnotowany w 1395 r. kasztelan ksiąski Filip z Cielczy. Przywilej króla Jana Olbrachta z 1493 r. zezwalał na cotygodniowe targi oraz dwa jarmarki w roku: na św. Floriana i św. Jana Chrzciciela. Na początku XVI w. w mieście działały cechy i liczni rzemieślnicy. W okresie reformacji miasto było ośrodkiem protestantyzmu. W 1793 r. w wyniku II rozbioru Polski Pleszew znalazł się w zaborze pruskim. Wybuch pożaru 9 czerwca 1806 r. zniszczył 2/3 miasta, w tym kościół i ratusz. W 1807 r. Pleszew znalazł się w departamencie kaliskim Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 r. znów powrócił pod zabór pruski. Druga połowa XIX w. to rozwój gospodarczy Pleszewa. Pleszewianie aktywnie uczestniczyli w powstaniu wielkopolskim. W październiku 1939 r. pojawiła się organizacja Związku Walki Zbrojnej (później Armii Krajowej). Pleszew został wyzwolony 24 I 1945 r. w wyniku ofensywy Armii Czerwonej. W 1983 r. obchodzono uroczystość 700-lecia Pleszewa. Z tej okazji zakończono kilka inwestycji, uruchomiono komunikację miejską, otwarto muzeum.

Warto zobaczyć:
- Rynek z tzw. turbinowym układem wychodzących ulic i zabytkową, przeważnie dwupiętrową zabudową mieszkalną z XIX wieku,
- ratusz z 1835 r., kryty naczółkowym dachem,
- kościół Ścięcia św. Jana z 1816 r.,
- kościół św. Floriana, prezbiterium gotyckie z XV/XVI w., nawa drewniana z 1745 r., barokowe wyposażenie wnętrza, dwie rzeźby późnogotyckie,
- kościół Zbawiciela, ewangelicko-augsburski, z połowy XIX w.,
- liczne miejsca martyrologii.

Wydarzenia:
- Street Soccer Pleszew

Spacer po Pleszewie sugerujemy rozpocząć z pl. Kościelnego (miejsca parkingowe). Stąd do Rynku tylko krok. W ratuszu Urząd Miejski (WC). Dalej podążamy ul. Poznańską ok. 300 m i skręcamy w lewo w ul. Bogusza. Po 150 m docieramy do Parku Miejskiego ( Park miejski ukształtowany wg projektu Ignacego Piątkowskiego w latach 1934 – 1935 w miejscu ogrodu użytkowego zwanego „zamkowym” lub „miejskim”. Obecnie zajmuje powierzchnię 2,36 ha. Prawdopodobnie tu stał średniowieczny, drewniany dwór dziedziców Pleszewa, a między XVI w. a XVIII w. ich murowany zamek. W parku jest staw z wysepką, plac zabaw i kilka rzeźb drewnianych.). Z parku wychodzimy na ul. Ogrodową i skręcamy w lewo przy szkole. Docieramy po chwili na pl. Kościuszki i dalej w prawo ulicą Zamkową docieramy do Rynku. Stąd po przekątnej 100 m do parkingu przy pl. Kościelnym.

Informacja: Urząd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel. 62 742 83 00, www.pleszew.pl

Galeria

024A pleszew1
024A pleszew2
024A pleszew3
024A pleszew4
024A pleszew5
024A pleszew6
024A pleszew7
024A pleszew8
024A pleszew9
024A pleszew10
024A pleszew11
024A pleszew12
024A pleszew13
024A pleszew14
Kategoria: