Poznański

Trasy nr 25 POWIAT POZNAŃSKI

VCMEDIA

Powiat poznański tworzy 17 gmin otaczających miasto Poznań pierścieniem o szerokości około 25 km. Jest to największy powiat w województwie wielkopolskim.
Obszar powiatu poznańskiego pokryty jest stosunkowo gęstą siecią dróg kolejowych i drogowych o dużym znaczeniu dla transportu pasażerskiego i towarowego. Szlaki: Poznań –Berlin, Gdynia, Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław mają znaczenie międzynarodowe. Powiat ma charakter rolniczo – usługowo - przemysłowy. Przebiegają tędy trasy turystyczne: Szlak Piastowski, Szlak Romański, Trasa Kórnicka oraz Wielkopolska Droga św. Jakuba. Wokół stolicy Wielkopolski wytyczono tzw. Pierścień Rowerowy Dookoła Poznania połączony z centrum miasta siedmioma szlakami dojazdowymi, które prowadzą m.in. przez Wielkopolski Park Narodowy, Puszczę Zielonka i Park Krajobrazowy „Promno”. Ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane nad jeziorami (m. in. Jeziorem Bnińskim, Dymaczewskim, Kołatkowskim czy Kamińskim) zapraszają miłośników turystyki konnej i aktywnej.

Powiat poznański liczy ok 355,8 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, tel. 61 8410 500, www.powiat.poznan.pl

Kategoria: