Poznański

Trasa 25C Rogalin

VCMEDIA

Opis

025c rogalin13Trasa 25C Pałac w Rogalinie (ok.1,2 km *); Dojazd: samochód, autobus

Rogalin to wieś położona nad Wartą, w Kotlinie Śremskiej, ok. 20 km na południe od Poznania, przy drodze Kórnik - Mosina. Znany ośrodek krajoznawczo-turystyczny, słynie z jednego z największych w Europie starodrzewi dębowych, tzw. Dębów Rogalińskich, rosnących na obu brzegach Warty, z których ok. 954 szt. uznano za pomniki przyrody.
Dobra rogalińskie należały do kilku znacznych familii wielkopolskich, m.in. Rogalińskich i Arciszewskich. W 1768 r. nabył je marszałek nadworny koronny Kazimierz Raczyński i postanowił wznieść tu swoją główną rezydencję. Do 1773 r. powstał dwupiętrowy korpus z trzema ryzalitami i siedemnastu osiami okiennymi, nakryty wysokim, łamanym dachem. W latach 80. XVIII w. ukończono skrzydła boczne, złączone z pałacem ćwierć kolistymi galeriami, tworzące wraz z nim tzw. założenie palladiańskie. Znakomici królewscy architekci epoki stanisławowskiej Dominik Merlini i Jan Christian Kamsetzer zostali zatrudnieni przy dekorowaniu wnętrz, m.in. salonu, z którego do ogrodu prowadzą wielkie schody, odtworzone po II wojnie światowej. W 1820 r. w wielkim parku romantycznym, sięgającym Warty, zbudowano klasycystyczne mauzoleum Raczyńskich, wzorowane na rzymskiej świątyni Maison Carree w Nimes.
Pałac Raczyńskich w Rogalinie wywarł wielki wpływ na środowisko twórców i fundatorów w osiemnastowiecznej Wielkopolsce i należy niewątpliwie do czołowych przykładów architektury rezydencjonalnej w Polsce.
Pałac w Rogalinie pełni funkcje muzealne od 1949 roku. Muzeum Pałac w Rogalinie proponuje programy edukacyjne adresowane do szerokiego grona gości. W programach znajdują się nowe propozycje dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, widzących oraz z dysfunkcją wzroku.
Goście muzeum z kraju i zagranicy zwiedzający ekspozycję mogą skorzystać z audioprzewodników przygotowanych w trzech wersjach językowych, tabletów lub tradycyjnego oprowadzania przez przewodnika. Na terenie zespołu pałacowo-parkowego zostały uruchomione kioski multimedialne z informacjami o dziejach pałacu i jego mieszkańcach oraz ofercie muzeum.
Integralną częścią rezydencji w Rogalinie, ufundowanej przez Kazimierza Raczyńskiego w latach 70-tych XVIII w. jest założenie ogrodowo-parkowe. Bezpośrednio do pałacu od strony zachodniej przylega ogród rokokowy, stanowiący kompozycyjne dopełnienie barokowego w swej genezie założenia entre cour et jardin (między dziedzińcem a ogrodem). Parter ze strzyżonymi stożkowo tujami ujęty jest szpalerami kształtowanych początkowo w kule lip. Na zachodnim skraju ogród zamyka kopiec zwany Parnasem, z którego rozciągał się niegdyś, zasłonięty obecnie przez wysokie drzewa, widok na nadwarciańskie łąki. Ramy ogrodu wytyczają strzyżone szpalery grabowe, wewnątrz których na wysokości Parnasu znajdują się owalne gabinety. Akcentami uzupełniającymi kompozycję ogrodu są kamienne wazony i rokokowe posągi mitologicznych bóstw.
W późniejszym okresie dawny zwierzyniec (ogrodzony obszar leśny, gdzie utrzymywano zwierzynę łowną), przylegający do rezydencji od strony południowej i zachodniej, zaczęto przekształcać w park o charakterze krajobrazowo-sentymentalnym. Już w 1788 r. powstał, „Plan dzikiego ogrodu …", z którym należy zapewne wiązać projekt pawilonu w formie kiosku tureckiego. W zachodniej części parku znajdują się pomnikowe okazy dębów szypułkowych (Quercus robur). Najsłynniejszymi wśród nich są Lech, Czech i niewiele od nich starszy, liczący sobie ok.700 lat Rus (imiona trzech legendarnych słowiańskich braci rogalińskie dęby noszą od okresu powojennego).

Warto zobaczyć:
- pałac Raczyńskich,
- kościół św. Marcelina, dawna kaplica z mauzoleum Raczyńskich,
- Powozownia i stajnie ,
- park i ogrody,
- ośrodek jeździecki, zwiedzanie historycznego majątku ziemskiego,
- szlak turystyczny o nazwie Trasa Kórnicka.

Wydarzenia:
- Rajd Pojazdów Zabytkowych Śladami Raczyńskich

Spacer po Pałacu w Rogalinie warto rozpocząć z parkingu. Zjeżdża się nań z drogi nr 431 w prawo (prowadzą tablice informacyjne). Z parkingu idziemy brukowaną aleją. Przechodzimy przez bramę na dziedziniec honorowy. Po obu stronach za bramą znajdują się czworaki, gorzelnia, stajnia i powozownia oraz aleje kasztanowe. Na wprost dziedziniec honorowy a w głębi główny fronton pałacu. Aby wejść do ogrodów, należy obejść pałac z prawej strony. Po zwiedzeniu pałacu i ogrodów na parking wracamy tą sama drogą.

Dzięki projektowi rewaloryzacji pałac został przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. W głównym korpusie pałacu dostęp do kondygnacji przyziemia, parteru i I piętra zapewnia winda dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niewielkie różnice poziomów w kondygnacji przyziemia można pokonać przy pomocy podjazdów i schodołazów. Po zwiedzeniu historycznych wnętrz korpusu głównego osoby na wózkach inwalidzkich przejadą, bez wychodzenia na zewnątrz, do Galerii Malarstwa. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą również wjechać pojazdem mechanicznym na dziedziniec pałacu, po uprzednim zgłoszeniu tego w kasie.
Goście muzeum z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) będą mogli poznać elementy rezydencji dzięki przeznaczonej do dotykania makiecie zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie z opisami w piśmie Braille’a, usytuowanej przy kasie muzeum. Zostaną też dla nich przygotowane plany parteru i piętra pałacu z oznakowaniem pomieszczeń. W historycznych wnętrzach znajdą się oznaczone obiekty muzealne i elementy trwałego wystroju pałacu, których formę i strukturę tworzywa, z jakiego zostały wykonane można będzie poznawać przez dotyk, natomiast w galerii malarstwa będą to albumy reliefowe dla niewidomych i słabo widzących z dziesięcioma wybranymi obrazami z kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.

Informacja: Pałac w Rogalinie, ul. Arciszewskiego 2, 62-022 Rogalin, tel. 61 813 88 00, www.rogalin.mnp.art.pl, www.majatekrogalin.pl

Galeria

025C rogalin1
025C rogalin2
025C rogalin3
025C rogalin4
025C rogalin5
025C rogalin6
025C rogalin7
025C rogalin8
025C rogalin9
025C rogalin10
025C rogalin11
025C rogalin12
025C rogalin13
025C rogalin14
025C rogalin15
025C rogalin16
025C rogalin17
Kategoria: