Słupecki

Trasa 27A Ląd - Festiwal

VCMEDIA

Opis

027a lad festiwal2Trasa 27A Na Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej (ok. 0,8 km *); Dojazd: samochód, autobus

Ląd to wieś w powiecie słupeckim, położona około 4 km na północ od Zagórowa nad Wartą. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą tu z epoki kamiennej. W VII – VIII w. istniał tu gród strzegący przeprawy przez Wartę na „Rydlowej Górze”, którego rozkwit nastąpił w XII w. Z 1136 r. pochodzi pierwsza pisana wzmianka o grodzie w Lądzie. Upadek grodu w połowie XIII w. zbiegł się z osadzeniem cystersów przez Mieszka III Starego. Przez trzy stulecia był to zakon niemiecki. Polacy byli przyjmowani jedynie do prac pomocniczych. W 1551 r. mnisi pochodzenia niemieckiego - nie godząc się, aby opatem Lądu został Polak - opuścili opactwo i udali się do Henrykowa. Od tego momentu w lądzkim klasztorze służyli zakonnicy z Polski. Złoty okres swojej historii Ląd przeżył pod rządami wybitnego opata-mecenasa Antoniego Mikołaja Łukomskiego (1697 – 1750). Nazwano go drugim fundatorem opactwa. Barokowy wygląd i wyposażenie kościoła i klasztoru zaistniały głównie dzięki jego staraniom.
W wyniku rozbiorów Polski Ląd trafił pod zabór pruski, a majątki kościelne zostały skonfiskowane. Po zmianach politycznych w 1819 r. i przejściu Lądu pod zabór rosyjski opactwo uległo kasacie. W 1850 r. osadzono tu kapucynów, którzy wyremontowali istniejące budynki i zaczęli prowadzić działalność duszpasterską. Ten okres zakończyło powstanie styczniowe i aresztowanie ojca Maksyma Tarejwy, który prowadził działalność konspiracyjną. Wkrótce po tym nastąpiła też likwidacja klasztoru. Po licznych zmianach właścicieli w Lądzie osadzono w 1921 r. salezjanów. W czasie II wojny światowej w latach 1940-41 znajdowało się tutaj więzienie dla polskich księży, a później szkoła Hitlerjugend. Ośmiu z nich zostało w 1999 r. beatyfikowanych przez Jana Pawła II. Od 1952 r. mieści się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego.

Warto zobaczyć:
- kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja Biskupa, barokowy z lat 1651 -1743, bogato wyposażony (ołtarze boczne, stalle, ambona, konfesjonały, organy),
- klasztor pocysterski , zachowały się z XIV w. krużganki, sień, oratorium, kapitularz oraz piwnice z gotyckimi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, oratorium św. Jakuba Apostoła Starszego ozdobione freskami w 1372 r., które należą do najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce, 17 czerwca 2009 r. zespół klasztorny w Lądzie został wpisany na Listę Pomników Historii.
- zrekonstruowany gród średniowieczny w Lądzie, gdzie we współpracy z poznańskim Muzeum Archeologicznym są organizowane imprezy plenerowe pt. ”Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej”
- Ośrodek Edukacji Przyrodniczej - Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie jest placówką Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Główny cel istnienia ośrodka to prowadzenie edukacji przyrodniczej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, oraz promowanie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków krajobrazowych Wielkopolski. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie leży w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Jest to teren Doliny Środkowej Warty będącej częścią Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej - obszar o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych, idealny dla realizacji edukacji przyrodniczej, wypoczynku, turystyki kwalifikowanej, spotkań oficjalnych i towarzyskich – zawsze jednak w zgodzie i z myślą o niezwykle cennej przyrodzie tego terenu.

Wydarzenia:
- Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej
Festiwal Kultury Cysterskiej i Słowiańskiej w Lądzie, odbywający się cyklicznie od 2005 r. w pierwszej połowie czerwca na terenie klasztoru i parku przypałacowego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. Festiwal, dzięki towarzyszącym mu pokazom walk wojów, innym rekonstrukcjom historycznym, prezentacjom, koncertom i wystawom, ma dużą wartość edukacyjną. Co roku realizowana jest inna formuła

Spacer po Lądzie warto rozpocząć od klasztoru (przed bramą główną kilka miejsc parkingowych). Warto wizytę uzgodnić zwłaszcza osób na wózkach. Ojcowie są bardzo przychylni pielgrzymom i turystom. Warto zobaczyć: kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja Biskupa, klasztor pocysterski, zrekonstruowanym gród średniowieczny i Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

Informacja: Wyższe Seminarium Duchowne, Ląd 101, 62-406 Lądek, tel. 63 276 33 23, www.lad.pl
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie tel. 63 276 33 07

Galeria

027A lad festiwal1
027A lad festiwal2
027A lad festiwal3
027A lad festiwal4
027A lad festiwal5
027A lad festiwal6
027A lad festiwal7
027A lad festiwal8
027A lad festiwal9
027A lad festiwal10
027A lad festiwal11
027A lad festiwal12
027A lad festiwal13
027A lad festiwal14
027A lad festiwal15
027A lad festiwal16
027A lad festiwal17
027A lad festiwal18
027A lad festiwal19
027A lad festiwal20
027A lad festiwal21
027A lad festiwal22
027A lad festiwal23
027A lad festiwal24
Kategoria: