Średzki

Trasy nr 29 POWIAT ŚREDZKI

VCMEDIA

Powiat średzki leży w środkowej części województwa wielkopolskiego na południowy wschód od miasta Poznania.
Ziemia średzka geograficznie leży na terenie Pojezierza Gnieźnieńskiego, subregionu Pojezierza Wielkopolskiego. Część północna to Równina Wrzesińska urozmaicona na południowym zachodzie długą rynną jezior Zaniemysko-Kórnickich. Południową część ziemi średzkiej zajmuje Kotlina Śremska, którą pośrodku przecina szeroka pradolina Warty, płynącej tutaj na linii wschód - zachód.
Swoim zasięgiem obejmuje pięć gmin: Dominowo, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Miasto i Gminę Środa Wlkp. Przez teren powiatu przebiegają szlaki komunikacyjne łączące Wybrzeże Morza Bałtyckiego ze Śląskiem - droga krajowa nr 11 oraz kolejowa magistrala z północy na południe Polski.
Powiat średzki ma charakter rolniczo-przemysłowy. Teren powiatu jest równinny, a lesistość wynosi 16%. W regionie dominuje krajobraz typowy dla Wielkopolski - rozległe niziny wypełnione szachownicą pól i łąk, a niewielkie wzniesienia, porośnięte są lasami. Na terenie powiatu znajdują się cztery jeziora oraz zbiornik retencyjny.
Dobra lokalizacja powiatu, rozbudowana infrastruktura, rozwinięta sieć dróg kołowych i kolejowych oraz bogactwo zabytków sprawiają, że powiat średzki jest miejscem atrakcyjnym dla inwestycji gospodarczych jak i regionem pełnym uroku i ciekawych miejsc, który warto odwiedzić i dobrze poznać.

Powiat średzki liczy ok. 57 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 285 80 51, www.srodawlkp-powiat.pl

Kategoria: