Średzki

Trasa 29A Środa Wielkopolska

VCMEDIA

Opis

029a sroda wielkopolska8Trasa 29A Miasto ludzi aktywnych (ok. 2 km *); Dojazd: samochód, autobus, kolej, komunikacja miejska gratis

Środa Wielkopolska położona jest w centralnej części województwa wielkopolskiego. Jest największą i jedyną miejsko – wiejską gminą Powiatu Średzkiego. Przez Środę przebiega kolejowa magistrala północ – południe oraz droga krajowa DK 11, łącząca środkowe wybrzeże Morza Bałtyckiego ze Śląskiem. Środa Wielkopolska leży na terenach, które są tylko w niewielkim stopniu zróżnicowane pod względem wysokości nad poziomem morza.
Około 3700 r. p.n.e., w dorzeczu Maskawy, pojawiły się pierwsze grupy neolitycznych rolników przybyłe z południa Polski, prowadzące osiadły tryb życia. 2000 lat p.n.e. Środę i okolice zamieszkiwały ludy umiejące posługiwać się brązem. Zagęszczenie sieci osadniczej oraz dogodność szlaku komunikacyjnego wzdłuż Maskawy sprawiły, że tędy właśnie wiodła jedna z nitek szlaku bursztynowego, czego pośrednim dowodem mogą być paciorki egipskie znajdowane w Dębiczu, Nadziejewie i Środzie.
Pierwsze grodzisko znajdowało się na wzniesieniu pomiędzy dzisiejszą Kolegiatą a Nowym Rynkiem. Na miejscu dzisiejszego ratusza, za Władysława Jagiełły w latach 1402-1413, był tu gotycki zamek królewski.
Prawdopodobnie w latach 1261-67 Środa otrzymała prawa miejskie. W XV w. miasto było jednym z największych w Wielkopolsce. Nazwa w źródłach pojawia się poczynając od 1228 r.
Od 1454 r. aż do okresu rozbiorowego Środa była miejscem sejmików województw poznańskiego, kaliskiego, a później także gnieźnieńskiego.
W mieście rozwijał się handel i rzemiosło. Podczas "potopu szwedzkiego" w 1655 r. miasto zostało zdobyte i złupione przez wojska szwedzkie. Mimo zniszczeń, dzięki odbywającym się w mieście sejmikom, utrzymało swoją zamożność. 15 lutego 1793 r. Środa trafiła pod zabór Pruski. Miasto było ważnym miejscem walki o polskość i wyzwolenie spod zaboru. II wojna światowa przynosi terror i rozstrzeliwanie ludności polskiej. 23 stycznia 1945 r. Środa zostaje wyzwolona. W 1967 r. obchodzono tu uroczystość 700-lecia nadania praw miejskich.

Warto zobaczyć:
- rynek i zachowany historyczny układ urbanistyczny starego miasta z XIV – XX w.,
- ratusz z poł. XIX w.,
- późnogotycką kolegiatę średzką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z lat 1423-28, przebudowaną w końcu XV i na początku XVI w.,
- budynek bramny prowadzący na dziedziniec kolegiaty stanowiący neogotycką dzwonnicę z 1869 r.,
- plebanię z pocz. XIX wieku, ul. Jażdżewskiego 3,
- neoromański poewangelicki kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat 1883-88,
- mury nawy kościoła dominikanów ze szkarpami z XV w.,
- cmentarz rzymskokatolicki (najstarszy nagrobek z 1792 r.) z kaplicą z 1913 r.,
- domy (wille) z XIX w., ul. Kilińskiego 7, ul. Dąbrowskiego 12, 20, Krótka 5,
- wodociągową wieżę ciśnień z lat 1910-11,
- szlak Średzkiej Powiatowej Kolei Wąskotorowej wraz z infrastrukturą (kolej prowadzi ruch turystyczny z wykorzystaniem trakcji parowej na zachowanym 14-kilometrowym szlaku Środa Miasto – Zaniemyśl),
- pomniki: pomnik J. H. Dąbrowskiego, pomnik harcerzy, pomnik zabitych robotników cukrowni we wrześniu 1939 r., pomnik - miejsce straceń środzian we wrześniu 1939 r., pomnik nauczycieli, pomnik 700-lecia miasta, pomnik Armii Poznań, pomnik Powstańców Wielkopolskich.

Spacer po Środzie Wielkopolskiej proponujemy rozpocząć z parkingu na pl. Armii Poznań. Na skrzyżowaniu ul. B. Limanowskiego z pl. Armii Poznań znajduje się pomnik bohaterskiej Armii Poznań. Naprzeciwko pomnika wychodzi ul. I. Daszyńskiego. Tam znajduje się Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski. My kierujemy się na ul. Powstańców Wielkopolskich a następnie na ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Wchodzimy do Rynku. Skręcamy w lewo i naprzeciwko mamy budynek sądu z czerwonej cegły. Na Rynku znajdują się dwie figury: figura NPM i figura św. Wawrzyńca. Podążamy prosto przy sądzie na ul. 17 Września i za budynkiem parafialnym skręcamy w lewo do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po obejściu i zwiedzeniu kościoła wychodzimy na ul. Wiosny Ludów i skręcamy prawo przy placu zabaw. Dalej poruszamy się po plantach miejskich (dawne obwarowania i fosa) ul. Księdza Kegla ok. 200 m do ul. Szpitalnej i dalej do ul. T. Kościuszki. Planty średzkie to zielone płuca dla miasta, miejsce spacerów i wypoczynku mieszkańców. Z plant skręcamy w ul. Kilińskiego prowadzącą do Rynku. Po 100 m zostawiając Rynek po prawej stronie skręcamy w lewo do kolegiaty średzkiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Z kościoła kierujemy się ul. Szkolną do ul. Kościelnej, a następnie w prawo w ul. Ratuszową do parkingu na pl. Armii Poznań.

Informacja: Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 61 286 77 00, www.sroda.wlkp.pl

Galeria

029A sroda wielkopolska1
029A sroda wielkopolska2
029A sroda wielkopolska3
029A sroda wielkopolska4
029A sroda wielkopolska5
029A sroda wielkopolska6
029A sroda wielkopolska7
029A sroda wielkopolska8
029A sroda wielkopolska9
029A sroda wielkopolska10
029A sroda wielkopolska11
029A sroda wielkopolska12
029A sroda wielkopolska13
029A sroda wielkopolska14
029A sroda wielkopolska15
Kategoria: