Śremski

Trasy nr 30 POWIAT ŚREMSKI

VCMEDIA

Powiat rozciąga się w trzech krainach geograficznych. Środkową część zajmuje Pradolina Warszawsko-Berlińska, a dnem jej płynie rzeka Warta, która oddziela tereny Pojezierza Wielkopolskiego na północy od Pojezierza Leszczyńskiego na południu. W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem, gminy wiejskie: Brodnica, miasta: Dolsk, Książ Wielkopolski, Śrem. Teren powiatu śremskiego należy do obszarów nizinnych oraz pojezierzy. Został on ukształtowany w wyniku działalności lądolodu skandynawskiego. Stąd w krajobrazie jeziora, wzgórza morenowe, ozy i wały wydmowe porośnięte lasami. Ma charakter głównie rolniczo-usługowy.
Krajobraz wiejski to m.in. parki podworskie w Górze, Jaszkowie, Łęgu, Manieczkach, Mechlinie, Międzychodzie, Mszczyczynie, Włościejewkach, znajdują się w nich pomniki przyrody: dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, kasztanowce zwyczajne i platany. Największe skupisko głazów narzutowych uznanych za pomniki przyrody w Wielkopolsce znajduje się w gminie Dolsk. Liczne jeziora, parki krajobrazowe, szlaki rowerowe i piesze sprzyjają uprawianiu turystyki aktywnej. Oprócz pomników przyrody region śremski posiada wiele zabytków architektonicznych.

Powiat śremski liczy ok. 60,7 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Śremie, 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 17, Tel. +48 61 28 37 001, www.powiat-srem.pl

Kategoria: