Śremski

Trasa 30B Dolsk

VCMEDIA

Opis

030b dolsk1Trasa 30B Pośród historii i przyrody (ok.1,8 km *); Dojazd: samochód, autobus

Miasto położone jest na przesmyku między Jeziorem Dolskim Wielkim a Jeziorem Dolskim Małym, przy drodze wojewódzkiej nr 434. Jest tu prawdziwa mozaika form terenowych ukształtowanych przez lodowiec, ozdobiona jeziorami zgrupowanymi wokół miasteczka. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzą z okresu kultury łużyckiej. Znaleziono brązowe ozdoby z tego okresu oraz cmentarzysko. Na półwyspie Jeziora Dolskie Małe znajdowało się grodzisko, które istniało do XVIII w. Osada targowa znajdowała się tu na przełomie XI i XII w. Powstała ona na szlaku handlowym z Poznania na Śląsk. Pierwsze informacje o miejscowości zamieszczone zostały w 1136 r. w tzw. Bulli gnieźnieńskiej papieża Innocentego II, gdzie wymieniana jest jako własność biskupów gnieźnieńskich. W latach 1231-1797 Dolsk był własnością biskupów poznańskich. W 1359 r. Dolsk otrzymał średzkie prawa miejskie z przywileju Kazimierza Wielkiego. 22 kwietnia 1866 r. powstało tu pierwsze w Wielkopolsce kółko rolnicze (Dolskie Kółko Włościańsko-Rolnicze). Podczas Powstania Wielkopolskiego utworzono w mieście kompanię pod dowództwem por. Tomasza Paula, która wchodziła w skład batalionu śremskiego i walczyła pod Rawiczem i Zbąszyniem. Podczas masowych egzekucji II wojny światowej, rozstrzelano 10 mieszkańców Dolska i okolic. Wyzwolenie nastąpiło 21 stycznia 1945 r.. Obecnie w miasteczku działają niewielkie zakłady rzemieślnicze i usługowe.

Warto zobaczyć:
- Ratusz z wieżą z 1981 r., powstał poprzez przebudowę trzech kamienic, dziś Urząd Miasta i Gminy oraz biblioteka z Izbą Regionalną,
- Rynek i założenie urbanistyczne dziś pl. Wyzwolenia, regularny rozplanowany po założeniu miasta w 1359 r.,
- na Rynku pomnik Bohaterów Ziemi Dolskiej z 1978 r. oraz figura św. Nepomucena z 1880 r.,
- piętrowe kamieniczki z XVIII i XIX w., najstarsza barokowa nr 23,
- kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, późnogotycki wzniesiony ok. 1460 r., ufundowany przez bp. Andrzeja z Bnina,
- mur przykościelny z barokową bramą, gruntownie odrestaurowany po pożarze w 1790 r.,
- dzwonnicę z końca XVIII w. z dzwonami z 1680 i 1777 r.,
- plebanię z połowy XVIII w., z dachem mansardowym z lukarnami,
- kościół pw. Świętego Wawrzyńca barokowy z 1685 r.,
- kościół pw. Świętego Ducha z 1618 r., drewniany, zbudowany na planie kwadratu z wielobocznie zamkniętym prezbiterium, konstrukcji szachulcowej, w ołtarzu głównym znajduje się płaskorzeźba ze sceną koronacji Najświętszej Maryi Panny oraz rzeźby św. Jana Ewangelisty i św. Mateusza,
- dom przy ul. Rynek 23 z połowy XVIII w.,
- willę „Azaria” przy ul. Śremskie Przedmieście 23 z 1903 r.,
- wiatrak koźlak z 1 poł. XIX w.,
- dwór secesyjny z 1909 r. w dawnym folwarku Podrzekta i park dworski,
- oficynę dawnego dworu biskupiego z ok. 1760, obecnie Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego,
- pomnik Janusza Kusocińskiego z 1977 r.,
- pomnik Kozy z 2010 r.

Spacer po Dolsku rozpoczynamy na Rynku (parking). Dziś jest to pl. Wyzwolenia. Najstarszym budynkiem jest ustawiony szczytowo barokowy dom pod nr 23 zwieńczony szczytem o falistym konturze z połowy XVIII w. W pierzei zachodniej wznosi się ratusz z wysoką wieżą z 1981 r. W centrum Rynku jest granitowy pomnik Bohaterów Ziemi Dolskiej z 1978 r. oraz zrekonstruowana figura św. Jana Nepomucena z 1880 r. na wysokiej kolumnie. Z Rynku trasa prowadzi ul. Świętego Ducha w stronę Śremu. Należy uważać, gdyż chodniki są na początku bardzo wąskie i należy przez ok. 100 m jechać jezdnią. Po lewej stronie mamy kościół Świętego Ducha z 1618 r. Podążamy dalej prosto mijając po drodze po prawej stronie stację Orlen i po 300 m skręcamy w ul. Śremskie Przedmieście. Dalej prosto dzielnicą willową znów 300 m do ul. Szkolnej. Nieco powyżej widoczna wśród drzew eklektyczna willa Azaria z ok. 1880 r. Tu ładny widok po lewej stronie na Dolsk. Skręcamy w lewo i schodzimy ul. Szkolną. To teren dawnego folwarku biskupiego nazwanego później Jaskółki a dziś integralna część miasta. Na wysokim opadającym w stronę jeziora wzniesieniu stał pałac biskupi rozebrany ok. 1790 r., otoczony ogrodem włoskim i winnicami na stoku. Zachowała się jedna z dwóch barokowych oficyn dawnego pałacu z około 1760 r. Wraz z sąsiednimi budynkami mieści się tu szkoła podstawowa. Za boiskiem szkolnym w miejscu zniszczonej drugiej oficyny wznosi się budynek gimnazjum i nowoczesna hala sportowa. Ulicą Kościelną powracamy do kościoła farnego św. Michała Archanioła. Po drugiej stronie ulicy znajdują się zabudowania późnobarokowej plebani z połowy XVIII w., z dachem mansardowym z lukarnami, uważanej za najładniejszą w Wielkopolsce. Przed plebanią kapliczka z figurą Serca Jezusowego. Na kamiennym cokole tablica założycieli najstarszego w Wielkopolsce Kółka Rolniczego z 1926 r. Tablica zniszczona w czasie II wojny światowej została zrekonstruowana w 1996 r.
Dalej podążamy za parkingiem przykościelnym w prawo nad jezioro Dolskie Wielkie. Nowo wybudowane ścieżki i pomosty pozwolą chwilę wypocząć nad jeziorem. Spacer kontynuujemy prosto promenadą przez ok. 200 m na mostek. Wracamy do Rynku ul. Pocztową ok. 100 m a następnie w prawo ul. Podgórną na pl. Wolności.

Informacja: Urząd Miasta i Gminy Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk, tel. 61 282 50 01, www.dolsk.pl

Galeria

030B dolsk1
030B dolsk2
030B dolsk3
030B dolsk4
030B dolsk5
030B dolsk6
030B dolsk7
030B dolsk8
030B dolsk9
030B dolsk10
030B dolsk11
030B dolsk12
030B dolsk13
030B dolsk14
Kategoria: