Szamotulski

Trasy nr 28 POWIAT SZAMOTULSKI

VCMEDIA

Powiat szamotulski leży w dorzeczu dolnej Warty, w północno-zachodniej części województwa wielkopolskiego, na Wysoczyźnie Poznańskiej, w jej części zwanej Równiną Szamotulską. Tereny położone na północ od Warty stanowią fragment Kotliny Gorzowskiej. Znacznie większa część południowa powiatu wchodzi w skład Pojezierza Poznańskiego.
W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Obrzycko, gminy miejsko-wiejskie: Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki, gminy wiejskie: Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko i miasta: Obrzycko, Ostroróg, Pniewy, Szamotuły, Wronki.
Sprzed 4 tys. lat pochodzą znalezione w Bytyniu figurki wołów w jarzmie – jedno z dwóch, poza Francją, tego typu znalezisk w Europie - wykonane z brązu na terenie dzisiejszej Syrii.
2,5 tys. lat temu przez teren powiatu przebiegał najważniejszy szlak handlowy, tzw. szlak bursztynowy. O rozległych kontaktach mieszkańców powiatu oraz ich zamożności świadczą także inne, późniejsze odkrycia, m.in. skarb srebrny z drugiej połowy X w., zawierający monety rzymskie, bizantyjskie, arabskie, tureckie, perskie oraz indyjskie, znaleziony na terenie Obrzycka. W pierwszych latach państwowości polskiej ziemia regionu szamotulskiego stanowiła w większości własność rodu Nałęczów.
Obecnie powiat ma charakter rolniczy. Krzyżują się tutaj dwie ważne arterie: szlak kolejowy Północ - Południe (Wybrzeże Bałtyku - Poznań, Warszawa Śląsk) i drogowy Zachód - Wschód (Paryż - Berlin - Moskwa). Liczne szlaki piesze, rowerowe, ścieżki przyrodnicze dają możliwości uprawiania turystyki aktywnej.
W powiecie szamotulskim intensywnie rozwija się agroturystyka. Największe jej skupienie widoczne jest w północnej części regionu na terenie gminy Wronki oraz w części wschodniej – w gminie Pniewy.
Wieś powiatu Szamotulskiego daje możliwość korzystania z bogactwa natury – czystej wody, zieleni i świeżego powietrza, umożliwia poznanie wielowiekowego dziedzictwa kulturowego regionu.

Powiat szamotulski liczy ok. 90 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, tel. 061 292 87 00, www.szamotuly.com.pl

Kategoria: