Szamotulski

Trasa 28A Szamotuły

VCMEDIA

Opis

028a szamotuly6Trasa 28A Historia i tradycje (ok. 3,2 km *); Dojazd: samochód, autobus, kolej

Miasto położone jest nad rzeką Samą, na Pojezierzu Wielkopolskim, ok. 35 km na północny zachód od centrum Poznania, w sąsiedztwie Puszczy Nadnoteckiej. Położenie sprzyja rozwojowi gospodarczemu miasta i gminy, a także ruchowi turystycznemu. Przecinają się tutaj ważne szlaki komunikacyjne, łączące sąsiednie ośrodki. Wiodą tędy również drogi międzynarodowe, które poprzez trasę A2 i Frankfurt n. Odrą biegną do Berlina, oraz linia kolejowa Poznań - Szczecin.
Pierwsze wzmianki o osadzie Stare Szamotuły pochodzą z 1231 r. Przed 1257 r. otrzymała ona od Przemysła I prawo do odbywania targów. W 1284 r. kasztelan poznański Tomisław uzyskał od księcia Przemysła II zwolnienie Nowych Szamotuł od opłat targowych oraz przywilej lokowania tych osad na prawie zachodnim. W 1420 r. król Władysław Jagiełło nadaje prawa miejskie miastu. Na początku XV w. miasto podzielono między Świdwów-Szamotulskich i Górków. W 1551 r. powstaje pierwsza drukarnia w regionie wielkopolskim. XVI w. Szamotuły stają się ośrodkiem reformacji. Na przełomie XVI i I poł. XVII w. ma miejsce osadnictwo niemieckie, szkockie i żydowskie. W latach 1793-1919 miasto trafia do zaboru pruskiego. Od 1815 – Szamotuły znajdują się w obrębie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W 1848 r. uruchomiona zostaje linia kolejowa Poznań-Szczecin. Na
przełomie XIX/XX w. następuje silny rozwój miasta. Powstają: cukrownia, olejarnia, zakłady meblarskie i młyny. W latach 1918-1919 Szamotuły były ośrodkiem Powstania Wielkopolskiego. W okresie międzywojennym następuje szybki rozwój miasta. Po II wojnie światowej Szamotuły znów weszły w fazę intensywnego rozwoju gospodarczego.

Warto zobaczyć:
- historyczny układ urbanistyczny z XIV-XX w.,
- kolegiatę MB Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa z 1423 r. i z lat 1513-42,
- zespół klasztorny reformatów obejmujący kościół pw. Świętego Krzyża z lat 1675-82, oraz klasztor z 2. połowy XVII w.,
- zespół zamkowy obejmujący Zamek Górków w Szamotułach, wieżę mieszkalną „Baszta Halszki” z XIV w., budynek na podzamczu, tzw. Zamek, z XV w., oficynę z końca XVIII w., park z fragmentami fosy i wały, (XV- XIX w.),
- domy w Rynku z VIII i XIX w.,
- dom przy pl. Sienkiewicza 23, z 2. poł. XIX w.,
- dom przy ul. Braci Czeskich 8, szachulcowy z XIX w.
Muzeum Zamek Górków w Szamotułach prezentuje wnętrza siedziby magnackiej i jedną z największych w Polsce kolekcji ikon. W oficynie mieści się wystawa etnograficzna, a w baszcie eksponowane są m.in.: komnata Halszki z Ostroga, obiekty archeologiczne i historia miasta. W XIX-wiecznym spichrzu wystawiono skarby archeologiczne odkryte w czasie budowy przebiegającego przez Wielkopolskę gazociągu jamalskiego.

Wydarzenia:
- Dni Szamotuł
Spacer po Szamotułach możemy rozpocząć z dworca PKP przy ul. Dworcowej. Po wyjściu z dworca skręcamy w lewo w ul. Dworcową i przemierzamy ok. 800 m do Rynku. Po drodze mijamy Urząd Miasta i Gminy oraz kościół pw. Świętego Krzyża. Wchodzimy na okazałą starówkę otoczoną kamienicami z przełomu XIX/XX w. W centralnej części kamienica z 1905 r. Obchodzimy Rynek z prawej strony i wchodzimy na ul. Braci Czeskich. Stąd ok. 300 m prosto, przecinając wąskie uliczki z zachowanym średniowiecznym układem urbanistyczny. Ulicami Braci Czeskich, Wroniecką i Szczuczyńską docieramy do Zamku Górków. Całe założenie położone jest po prawej stronie. Wchodzimy przez bramkę koło domku Alchemika. Na wprost gościniec a po prawej pałac. Za nim od strony ul. Wronieckiej wieża obronna i wały. Po zwiedzeniu założeń zamkowych i ogrodowych wracamy na ul. Wroniecką i skręcamy w lewo. Po ok. 200 m skręcamy w prawo na ul. Kapłańską i po dalszych 120 m docieramy do kolegiaty MB Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa. Ulicą Kapłańską docieramy do ul. Ratuszowej wychodzącej z Rynku. Skręcamy w prawo i po 200 m docieramy do ul. Dworcowej, którą podążamy na parking przy PKP.

Informacja: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26,64-500 Szamotuły, tel.61 292 75 01, www.szamotuly.pl
Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły, tel. 61 29 21 307
Muzeum - Zamek Górków, ul. Wroniecka 30, 64 - 500 Szamotuły, tel. 61 292 18 13, www.zamek.org.pl

Galeria

028A szamotuly1
028A szamotuly2
028A szamotuly3
028A szamotuly4
028A szamotuly5
028A szamotuly6
028A szamotuly7
028A szamotuly8
028A szamotuly9
028A szamotuly10
028A szamotuly11
028A szamotuly12
Kategoria: