Szamotulski

Trasa 28B Wronki

VCMEDIA

Opis

028b wronki4Trasa 28B Wronki Cię zaskoczą (ok. 2,5 km *); Dojazd: samochód, autobus

Wronki leżą w odległości 55 km od Poznania, przy północnej krawędzi Wysoczyzny Poznańskiej, w zakolu doliny rzeki Warty, na skraju rozległych borów Puszczy Noteckiej, przy szlaku kolejowym Poznań-Szczecin. Na północ od rzeki rozciągają się wydmy śródlądowe, gęsto porośnięte sosnowymi borami.

Pierwszą datą, pod którą wymienia się Wronki jest rok 1251. W okresie późnego średniowiecza rozwinęły się tu  rzemiosło i handel, czemu sprzyjało korzystne położenie przy szlaku wodnym, jakim była Warta i szlak drogowy: Poznań-Szczecin. W 1515 r. miasto przeszło na własność bogatego i wpływowego rodu wielkopolskiego - Górków. W 1592 r. nabyli je Czarnkowscy herbu Nałęcz, następnie w XVII w. Kostkowie, a od nich Łęccy, zaś w wieku XVIII miasto zakupili Koźmińscy, w wieku XIX właścicielami zostali Dzieduszyccy, a ostatnimi czasy właścicielami byli Grabowscy. Od połowy XIX stulecia nastąpiło we Wronkach znaczne ożywienie gospodarcze, do czego przyczyniło się także uruchomienie w 1848 r. linii kolejowej Poznań-Szczecin. Wybudowanie wielkiego więzienia w 1895 r. spowodowało duży napływ urzędników niemieckich. W okresie międzywojennym wronczanie, działając w różnych organizacjach i towarzystwach, powoływali zespoły muzyczne (szczególnie chóry), drużyny harcerskie, kluby sportowe, a istniejący już od dawna „Sokół" i Bractwo Kurkowe wznowiły ożywioną działalność. 

II wojna światowa to okres ujarzmienia i bezwzględnego wykorzystywania Polaków do niewolniczej pracy, nastąpiły też masowe wywózki do przymusowych robót na terenie Rzeszy. Wronki zostały wyzwolone  25 stycznia 1945 r. Nastąpił czas budowy nowych zakładów pracy, rozwoju oświaty i kultury oraz służby zdrowia. 

Warto zobaczyć:

- kościół parafialny pw. św. Katarzyny w stylu gotyckim, wzniesiony pod koniec XV w., ołtarz główny rzeźbiony i malowany, w nowym ołtarzu głównym znajduje się późnogotycka rzeźba Vir Dolorum z ok. 1500 r., a w prezbiterium renesansowa rzeźba Pieta z końca XVI w.,

- kościół klasztorny oo. Franciszkanów z XVII w., wcześniej siedziba dominikanów.

Wydarzenia: 

- Dni Wronek

- Konkurs o złotą, srebrną i brązową wronę

Spacer po Wronkach polecamy rozpocząć przy Centrum Lidla na ul. B Chrobrego (parking). Kierujemy się w lewą stronę drogą nr 182 na most. Po drodze mijamy ul. A. Mickiewicza i prosto wjeżdżamy na ul. Jana Pawła II. Przejeżdżamy most na Warcie (ok. 650 m)  z widokami na Dolinę Warty. Na Rondzie Europa skręcamy w lewo. Po prawej szkoła a po lewej zajazd i stacja paliw Orlen. Na przeciwko Orlenu znajduje się Hotel Olympic i centrum sportowe (wc dostępne dla ON). Dalej skręcanym  w lewo w ul. Leśną i podążamy ok. 400 m do kładki pieszo-rowerowej nad Wartą. Po lewej mijamy nadleśnictwo Wronki. Z kładki widok na most samochodowy po lewej. Przechodzimy na drugą stronę i skręcamy w lewo w ul. Rzeczną. Po 50 m w prawo i jesteśmy przy klasztorze franciszkanów. Skręcamy w prawo w ul. Klasztorną  i po 200 m jesteśmy na ul. Sierakowskiej przy farze św. Katarzyny. Dalej prosto ul. Sierakowską i w lewo w ul. Spokojną a po 100 m jeszcze raz w lewo na pl. Wolności. Na placu sporo ławeczek i piękne rabaty kwiatowe. Na końcu placu skręcamy w lewo w ul. Powstańców i po chwili w prawo w ul. Poznańską. Nam pozostaje 150 m do ul. B. Chrobrego i ok. 100 m w lewo na parking przy Lidlu. Na wprost na ul. Poznańskiej po lewej stronie znajduje się Wroniecki Ośrodek Kultury. Na ul. Ratuszowej odchodzącej od B. Chrobrego w prawo w odległości 50 m po lewej stronie jest Urząd Miasta i Gminy Wronki.

Informacja: Urząd Miasta i Gminy Wronki,  ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki, Sekretariat: tel. 67 25 45 300, www.wronki.pl

Galeria

028B wronki1
028B wronki2
028B wronki3
028B wronki4
028B wronki5
028B wronki6
028B wronki7
028B wronki8
028B wronki9
028B wronki10
028B wronki11
028B wronki12
Kategoria: