Wągrowiecki

Trasa 32A Wągrowiec

VCMEDIA

Opis

032a wagrowiec7Trasa 32A Wągrowiec wyzwala energię (ok. 4,7 km *); Dojazd: samochód, autobus, kolej

Wągrowiec znajduje się w północno-wschodniej Wielkopolsce, 55 km na północ od Poznania i 40 km od Gniezna, nad Jeziorem Durowskim. Jest położony na południu Pałuk - regionu historycznego i etnograficznego. Wągrowiec leży też na Szlaku Cysterskim, utworzonym w 1990 r. decyzją Rady Europy. Rzeźba terenu w okolicy miasta jest płaska z licznymi jeziorami. Miasto zostało założone około 1300 r. jako osada na wyspie Prostynia (Prostorzecze) w dolinie rzek Nielby i Wełny. W 1319 r. tereny wokół Wągrowca jak i sama osada zostały wykupione przez zakon cystersów. Miasto zostało ulokowane w 1381 r. a w 1396 r. cystersi przenieśli swoją siedzibę z Łekna do Wągrowca. Przekazanie praw miejskich datowane jest na 1381 r. Wągrowiec jest ściśle związany z zakonem cystersów łekneńskich i rodem Pałuków. W 1393 r. król Władysław Jagiełło zatwierdził prawo do organizowania na wągrowieckim rynku cotygodniowych targów oraz corocznych jarmarków, odbywających się w dniu patrona miasta św. Jakuba Apostoła.
Od połowy XVII w. coraz częściej Wągrowiec nawiedzały klęski żywiołowe. Miasto kilkakrotnie ulegało zniszczeniu w wyniku pożarów, odnotowano powtarzające się powodzie i nawroty epidemii.
W XVII w. działała w Wągrowcu szkoła św. Marii Magdaleny przy kościele cysterskim, jej rektorem i altarystą w 1639 r. był Adam Gradowicz. W 1793 r. miasto znalazło się pod zaborem pruskim. Wiek XIX przyniósł pewne ożywienie gospodarcze. 1 września 1939 r. Wągrowiec został zbombardowany przez Luftwaffe, zginęło wówczas wielu mieszkańców miasta, w tym ówczesny burmistrz Szymon Wachowiak. 5 września do miasta wkroczyło wojsko niemieckie i przez cały okres II wojny światowej doprowadziło praktycznie do jego całkowitego wyludnienia. 23 stycznia 1945 r. miasto zostało wyzwolone. Od tego momentu Wągrowiec notuje stały dynamiczny rozwój.

Warto zobaczyć:
- kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła, z XVI w., w stylu późnogotyckim, ze szczytami wczesnorenesansowymi,
murowany z cegły z wykorzystaniem granitowych ciosów, w środku 9 ołtarzy i nastawa dziesiątego, najstarszy ołtarz późnorenesansowy z XVI w., malowidła naścienne w Kaplicy Różańcowej,
- przy kościele drewnianą podmurowana dzwonnicę z 1847 r., obok stary dzwon ustawiony na cokole,
- klasztor pocysterski z końca XVIII w. i kościół pw. Wniebowzięcia NMP, z ok. 1392 r., klasztor po pożarze odbudowany po 1799 r., w kościele późnogotycka rzeźba z początku XVI w., przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem,
- wirydarz otoczony krużgankami a w jego centrum studnia o głębokości 25 m,
- pomnik ks. Jakuba Wujka, autora przekładu Pisma Świętego na język polski,
- budynek Muzeum Regionalnego,
- wieżę widokową „Wspinalnię” (Izba Tradycji Pożarnictwa OSP w Wągrowcu),
- kościół poewangelicki,
- schrony wybudowane w lecie 1939 r., tworzące fragment polskiej obrony,
- piramidę rotmistrza Franciszka Łakińskiego w Łaziskach k. Wągrowca, to grobowiec z barokową kolumną z ok. 1845 r. (Franciszek Łakiński (1767-1845) rotmistrz wojsk napoleońskich w latach 1804-1814., został odznaczony Orderem Virtuti Militari i francuskiej Legii Honorowej za udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych).

Wydarzenia:
- Dni Wągrowca
- Dni Europy
- Festyn Cysterski
- Lato na Pałukach
- Noc Kupały
- Dni Kultur Narodowych
- RockNoc
- Fetiwal Aura
- Festiwal Młode Miasto

Spacer po Wągrowcu rozpoczynamy sprzed Dworca PKP przy ul. Dworcowej (liczne miejsca parkingowe). Kierujemy się w prawo do ul. Kolejowej. Następnie w prawo ok. 70 m i w lewo w al. Jana Pawła II. Po 150 m docieramy na Rynek w kształcie trapezu. W kamienicy pod nr 12 pod „zegarem” znajdują się toalety. Wokół liczne kamienice z XIX i pocz. XX w. Na środku Rynku „Tańcząca fontanna”. Z Rynku wychodzimy na południe al. Jana Pawła II. Po 50 m przekraczamy rzekę Wełnę. Po lewej stronie drewniana fontanna na rzece (zimą lodowa). Kontynuujemy spacer ok. 50 m. W lewo po ok. 200 m mamy wieżę widokową „Wspinalnię”. My skręcamy w prawo w ul. Klasztorną i po 200 m mamy po lewej stronie kościół farny pw. św. Jakuba Apostoła. Przy kościele drewniana podmurowana dzwonnica i figura Marki Boskiej. Ulicą Klasztorną podążamy dalej prosto ok. 200 m do klasztoru paulinów (dawny klasztor cysterski). Następnie cofamy się ok. 100 m i skręcamy w lewo w ul. Opacką. Przed mostem na rzece Wełnie, po lewej stronie Muzeum Regionalne a po prawej parking i miejsce z ławeczkami do odpoczynku. Przekraczamy rzekę i po 170 m docieramy do ul. Rogozińskiej. Tu skręcamy w prawo i wzdłuż linii kolejowej podążamy do przejazdu ok. 300 m. Skręcamy w prawo na przejazd i tuż za przejazdem skręcamy od razu w prawo na promenadę nad Jeziorem Durowskim (ok. 1,4 km). Trzymamy się jeziora (po lewej stronie). Ten odcinek ma charakter widokowy pośród błękitu wody i zieleni parku nad jeziorem. Po drodze mijamy po prawej stronie Urząd Miejski i docieramy do kąpieliska z pomostami przy hotelu Pietrak. W parku znajduje się amfiteatr. Dalej prosto znajduje się Starostwo Powiatowe i stadion. My skręcamy w prawo na ul. T. Kościuszki i podążamy pośród licznych willi ok. 700 m do ul. Kolejowej. Następnie w lewo i po 150 m docieramy na ul. Dworcową na parking.

Informacja: Urząd Miejski, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec, 67 262-15-22, www.wagrowiec.eu

Galeria

032A wagrowiec1
032A wagrowiec2
032A wagrowiec3
032A wagrowiec4
032A wagrowiec5
032A wagrowiec6
032A wagrowiec7
032A wagrowiec8
032A wagrowiec9
032A wagrowiec10
032A wagrowiec11
032A wagrowiec12
032A wagrowiec13
032A wagrowiec14
Kategoria: