Wielkopolska

Województwo wielkopolskie

Super User

Opis Województwa

Województwo wielkopolskie leży w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty. Województwo dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin. Zamieszkuje je 3,47 mln mieszkańców i ma powierzchnię 29 826,50 km², co stanowi 9,5% powierzchni Polski. Województwo wielkopolskie zajmuje w Polsce drugie miejsce pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności.
Rzeźba terenu województwa wielkopolskiego, warunki geologiczne i glebowe zostały ukształtowane przez dwa zlodowacenia. W części północnej i środkowej przez zlodowacenie bałtyckie. Tu teren jest nizinny, występują licznie jeziora Pojezierza Pomorskiego, Poznańskiego i Gnieźnieńskiego. W części południowej przez zlodowacenie środkowopolskie. Tu występuje mniej urozmaicona rzeźba i brak jezior.
Region Wielkopolski leży w obrębie dorzecza Odry, przy czym 88% jego powierzchni odwadnia Warta i Noteć, a pozostałe Barycz, Krzycki Rów i Obra. Na pojezierzach w części północnej i środkowej regionu występuje ok. 800 jezior a największym jest Jezioro Powidzkie – 10,36 km² wchodzące w skład Pojezierza Gnieźnieńskiego.
Wielkopolska znajduje się pod wpływem atlantyckich mas powietrza, co wpływa na łagodność klimatu. Im dalej na wschód tym bardziej zaznacza się kontynentalizm. Średnia roczna temperatura wynosi ok. +8,2 °C, ku północy spada do +7,6 °C, a na krańcach południowych i zachodnich osiąga +8,5 °C. Liczba dni w roku z pokrywą śnieżną dochodzi do 57. Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce. Na Nizinie Południowowielkopolskiej wynosi ok. 228 dni a na północy województwa zaczyna spadać do 216. Opady roczne wahają się od 500 do 550 mm. Region zmaga się z deficytem opadów, zwłaszcza we wschodniej części województwa (okolice Słupcy, Kazimierza Biskupiego, Kleczewa) gdzie spada czasem zaledwie 450 mm opadów w roku, co grozi stepowieniem krajobrazu.
Przyrodniczo woj. wielkopolskie posiada 1 park narodowy (Wielkopolski Park Narodowy) oraz fragment Drawieńskiego Parku Narodowego, 12 parków krajobrazowych, w tym 3 transgraniczne: Park Lednicki, Sierakowski, Pszczewski, Przemęcki, Powidzki, Puszcza Zielonka, Rogaliński, Promno, im. gen. Dezyderego Chłapowskiego, Żerkowsko-Czeszewski, Nadwarciański, Dolina Baryczy, 96 rezerwatów przyrody ,32 obszary chronionego krajobrazu, 88 użytków ekologicznych, 48 obszarów wytypowanych do ochrony w Sieci Natura 2000 i 3601 pomników przyrody.
Głównymi surowcami Wielkopolski są węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i torf. Złoża węgla brunatnego eksploatuje się w okolicach Konina, Turku i Koła. Bardzo duże pokłady węgla brunatnego zostały odkryte w okolicach Kościana. Jednak nie są eksploatowane ze względu na kosztowne przystosowanie terenów do budowy kopalni i konieczność przesiedlenia tysięcy ludzi. Sól kamienną wydobywa się w kopalni soli w Kłodawie (około 20% krajowej produkcji), a w Wapnie eksploatuje się złoża gipsu.
Wielkopolska usytuowana jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, wiodących z Berlina przez Poznań, Konin i Warszawę do Moskwy, oraz z Pragi przez Wrocław, Leszno, Poznań na wybrzeże Bałtyku.
Rolnictwo jest tu na najwyższym poziomie, również ogrodnictwo i sadownictwo szczególnie w okolicach Poznania, Gniezna, Międzychodu, Kalisza. Poznań to także centrum wystawiennicze z najsłynniejszymi Targami Poznańskimi
Wielkopolska to kolebka państwowości polskiej. Posiada najcenniejsze zabytki architektury począwszy od czasów piastowskich aż po współczesność. Najciekawsze i najstarsze zespoły architektury znajdują się w Poznaniu, Gnieźnie, Kaliszu. Na terenie wielkopolski znajduje się wiele zabytków archeologicznych (Ostrów Tumski, Kalisz, Giecz), wspaniałe obiekty sakralne (Gniezno, Poznań, Kalisz, Konin, Gostyń, Ląd nad Wartą, Turek, Przemęt), zamki (Rokosowo, Rydzyna, Kórnik) i pałace (Rogalin, Śmiełów, Antonin, Pawłowice, Czerniejewo, Gołuchów, Wąsowo).
Liczne muzea w Gnieźnie (Muzeum Początków Państwa Polskiego), Poznaniu (Narodowe, Archeologiczne, Instrumentów Muzycznych), Szreniawie (Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego), Skansen Pszczelarstwa w Swarzędzu.
Jezioro Malta w Poznaniu to miejsce wielu zawodów sportowych (regaty, wioślarstwo). Poznański całoroczny tor saneczkowy przyciąga miłośników białego szaleństwa. Fani jazdy konnej zapraszani są do stadnin w Sierakowie, Racocie, Golejewku.
W Pobiedziskach znajdziemy całą Wielkopolskę „w miniaturze” - kopie najsłynniejszych obiektów architektonicznych.
Zapraszamy do Wielkopolski i Poznania, gdzie codziennie na ratuszowej wieży kłaniają się „Poznańskie Koziołki”, a „Świętomarcińskie Rogale” smakują najbardziej.

Galeria

wielkopolska1
wielkopolska2
wielkopolska3
wielkopolska4
wielkopolska5
wielkopolska6
wielkopolska7
wielkopolska8
wielkopolska9
wielkopolska10
wielkopolska11
wielkopolska12
wielkopolska13
wielkopolska14
wielkopolska15
wielkopolska16
wielkopolska17
wielkopolska18
wielkopolska19
wielkopolska20
wielkopolska21
wielkopolska22
wielkopolska23
wielkopolska24
wielkopolska25
wielkopolska26
wielkopolska27
wielkopolska28
wielkopolska29
wielkopolska30
wielkopolska31
wielkopolska32
wielkopolska33
wielkopolska34
wielkopolska35
wielkopolska36
wielkopolska37
wielkopolska38
wielkopolska39
wielkopolska40
wielkopolska41
wielkopolska42
wielkopolska43
wielkopolska44
wielkopolska45
wielkopolska46
wielkopolska47
wielkopolska48
wielkopolska49
wielkopolska50

Video

Wrocławska szpilkostrada
 
Kategoria: