Wrzesiński

Trasy nr 34 POWIAT WRZESIŃSKI

VCMEDIA

Obszar powiatu rozciąga się w środkowozachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, wchodzącego w skład geograficznego pasa Wielkich Dolin. Położony w obrębie ważnego centrum komunikacyjnego i gospodarczego kraju Poznania. Przebiegająca przez powiat autostrada A2 oraz skrzyżowanie dróg krajowych podnoszą atrakcyjność licznych terenów inwestycyjnych.
W skład powiatu wchodzą: gminy miejsko-wiejskie: Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września, gmina wiejska: Kołaczkowo, miasta: Miłosław, Nekla, Pyzdry, Września.
Ziemia wrzesińska ma cechy typowego dla Wielkopolski krajobrazu nizinnego a główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Bezcenne są liczne obszary chronione z bogatym światem roślinnym i zwierzęcym. Prawna ochrona obejmuje znaczną powierzchnię powiatu. Istniejące od wielu lat Żerkowsko-Czeszewski oraz Nadwarciański Park Krajobrazowy w dużej mierze znajdują się na obszarach objętych europejską siecią ekologiczną - NATURA 2000. Na chętnych czekają rezerwaty przyrody Dwunastak i Czeszewski Las. Dopełnieniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych południowej części powiatu wrzesińskiego są zachowane do dziś dawne parki dworskie, liczne turystyczne szlaki piesze i rowerowe. Głębokie zakorzenienie w przeszłości, bogactwo dorobku kulturowego, cenne zabytki architektury, niezwykłe walory przyrodniczo-krajobrazowe stanowią o możliwościach rozwoju turystyki.

Powiat wrzesiński liczy ok. 76,6 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe we Września, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel. 61 640 44 44, www.wrzesnia.powiat.pl

Kategoria: