Wrzesiński

Trasa 34A Września

VCMEDIA

Opis

034a wrzesnia1Trasa 34A Do Pomnika Dzieci Wrzesińskich (ok. 2,5 km *); Dojazd: samochód, autobus, kolej

Września położona jest na najważniejszym szlaku komunikacyjnym Europy Paryż – Moskwa, 45 km na wschód od Poznania przy autostradzie A2.
Wykopaliska archeologiczne świadczą o istnieniu na tym terenie pierwszych grup ludzkich w środkowej epoce kamiennej – mezolicie (8000-2500 lat p.n.e.). Z epoki tej pochodzi osada wydmowa z Tarnowej pod Pyzdrami, stąd w archeologii stosuje się określenie „kultura tarnowska”. Najstarsza wzmianka źródłowa o Wrześni pochodzi z 1256 r. i występuje w dokumencie wydanym w Poznaniu. Września jako miasto - civitas - wymieniona została w liście biskupa krakowskiego Bodzanty z rodu Porajów w 1357 r.
Prawdopodobnie nazwa miasta pochodzi od wrzosu, niegdyś bujnie porastającego te okolice. Pierwszymi właścicielami Wrześni i jej okolic byli Poraje-Różyce do poł. XVI w. W XIII w. Września powoli przekształcała się w osadę targową. Miasto nie było otoczone murami i podczas potopu szwedzkiego w 1664 r. uległo zniszczeniu wskutek pożarów oraz wojskowych rekwizycji. Od poł. XVII w. rozpoczął się napływ ludności niemieckiej do miasta. Silną grupą wyznaniową była dość liczna gmina żydowska. W wyniku drugiego rozbioru Polski w 1793 r. Września znalazła się w granicach zaboru pruskiego. W latach 1807-1815 wchodziła w skład Księstwa Warszawskiego. Po Kongresie Wiedeńskim miasto ponownie dostało się pod panowanie pruskie.
Głośnym echem w świecie odbił się strajk dzieci wrzesińskich w obronie wiary i mowy ojców w maju 1901 r. Skazano wówczas 20 osób na kary grzywny i kary więzienia. W obronie strajkujących dzieci stanęli Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka. Na przełomie XIX i XX w. nastąpił szybki rozwój gospodarczy Wrześni. Powstały wówczas cukrownia, elektrownia i rzeźnia. Wybudowano okazały ratusz, budynek starostwa i gimnazjum, gmach sądu, koszary dla wojska. W 1912 r. zbudowano wodociągi i założono kanalizację miasta. W 1875 r. zbudowano linie kolejową z Gniezna przez Wrześnię do Wrocławia. W okresie międzywojennym nastąpił dynamiczny rozwój miasta. W tym okresie pobudowano we Wrześni wiele domów mieszkalnych, powstał park miejski, stadion, przytułek dla starców, strażnica, wybrukowano i skanalizowano ulice.
W okresie II wojny światowej nastąpiła zakrojona na szeroką skalę eksterminacja ludności żydowskiej. Na terenie powiatu utworzono trzy obozy pracy dla Żydów, w których większość z nich została zamordowana. Ludność polską wysiedlano na tereny Generalnego Gubernatorstwa. 22 stycznia 1945 r. Września została wyzwolona przez wojska radzieckie.
Dziś atrakcje turystyczne, oparte na wielowiekowej historii, sprawiają, że Września jest wielokulturową ozdobą Wielkopolski. Jest doskonałym połączeniem rozwijającego się biznesu i przemysłu z terenami zielonymi.

Warto zobaczyć:
- historyczny układ urbanistyczny z XIV-XIX w.,
- kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika (farny) z połowy XV w., przebudowywany w 1792 r. i latach 1881-87,
- kościół Świętego Ducha (neogotycki poewangelicki) z 1894 r.,
- kościół Świętego Krzyża (drewniany) z 1664 r.,
- cmentarz farny,
zespół pałacowy: pałac z 1870 r. i park, obecnie miejski z XVIII-XIX w.,
- ratusz z lat 1909-1910,
- willę starosty z lat 1913-15,
- szkołę z połowy XIX w. (dziś budynek Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich)
- wozownię w zespole koszar z 1910 r.,
- kamienicę z oficynami z 1905 r.,
- domy z . XIX w., ul. Warszawska 10 i 15
- Wyższą Szkołę Miejską z 1911 r. (obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza).

Wydarzenia:
- Wrzesiński Weekend Muzyczny
- Rodzinny Rajd Rowerowy

Spacer po Wrześni proponujemy rozpocząć na parkingu przy Kauflandzie (ul. Kaliska). Ruszamy w prawo ul. Kaliską do Ronda. Tu w prawo w ul. Miłosławską i przechodzimy przez rzekę Wrześnica.
Podążamy dalej prosto ok. 100 m i skręcamy w lewo w ul. Mickiewicza. W tle widać kościół farny. Dochodzimy do Rynku, na którym odbywają się okazjonalne wystawy. Warto zwrócić uwagę na kamieniczki wokół Rynku z II połowy XIX w. Powolnym tempem ruszamy wzdłuż ryneczku i dochodzimy do ul. Dzieci Wrzesińskich. Znajduje się tu Regionalne Muzeum imienia Dzieci Wrzesińskich oraz biblioteka publiczna. Parę obrotów kółkiem i docieramy do kościoła farnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa Męczennika. Po krótkiej przerwie (na zwiedzenie kościoła ) ruszamy dalej ul. Rzeczną i po 50 m skręcamy w prawo w ul. Jana Pawła II. Dochodzimy do ronda a przed nami w neogotyckim stylu Urząd Miasta. Idąc dalej ul. Jana Pawła II dochodzimy do Rynku. Kontynuujemy spacer ul. H. Sienkiewicza i ul. Harcerską. Warto podejść do pomnika Dzieci Wrzesińskich i oddać cześć młodym bohaterom. Po historycznej zadumie przy pomniku cofamy się do deptaka na ul. Warszawską i podążamy nim w prawo napawając się klimatem małego miasteczka. Po 120 m skręcamy w prawo w ul.3 Maja, a po 30 metrach znowu w prawo w ul. Moniuszki. Na końcu ul. Moniuszki znajduje się Willa Sołtysa w klasycystycznym stylu z charakterystycznymi kolumnami nawiązującymi do starożytności. Następnie na rondzie skręcamy w ul. F. Chopina, na której znajduje się reprezentacyjny gmach Starostwa Powiatowego. Idziemy dalej i skręcamy w prawo, w ul. 3 Maja. Docieramy do kościoła Świętego Ducha. Za kościołem od ul. Opieszyn, rozciąga się park imienia Dzieci Wrzesińskich, w którym można wypocząć. Na jego terenie są jeziorka. Po zwiedzeniu wychodzimy z parku Aleją Solidarności na ul. Opieszyn i skręcamy w lewo. Po lewej stronie znajduje pałac z 1870 r. przerobiony na ekskluzywny hotel. Dalej ul. Opieszyn przez rzekę Wrześnicę mijamy po lewej stadion sportowy a po prawej jeziorko z pływającą fontanną. Ulicą Opieszyn docieramy do ul. Kaliskiej i skręcamy w prawo, a po ok. 100 m jesteśmy na parkingu.

Informacja: Urząd Miasta i Gminy, Ratuszowa 1, 62-300 Września, tel. 61 640 40 40, www.wrzesnia.pl

Galeria

034A wrzesnia1
034A wrzesnia2
034A wrzesnia3
034A wrzesnia4
034A wrzesnia5
034A wrzesnia6
034A wrzesnia7
034A wrzesnia8
034A wrzesnia9
034A wrzesnia10
034A wrzesnia11
034A wrzesnia12
034A wrzesnia13
034A wrzesnia14
034A wrzesnia15
034A wrzesnia16
034A wrzesnia17
034A wrzesnia18
034A wrzesnia19
034A wrzesnia20
034A wrzesnia21
034A wrzesnia22
034A wrzesnia23
034A wrzesnia24
034A wrzesnia25
034A wrzesnia26
034A wrzesnia27
034A wrzesnia28
034A wrzesnia29
Kategoria: