Złotowski

Trasy nr 35 POWIAT ZŁOTOWSKI

VCMEDIA

Jest najdalej wysuniętym powiatem na północ w woj. wielkopolskiego. Od wschodu, zachodu i północy graniczy z województwami kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Większa część powiatu znajduje się na terenie historycznej Krajny i leżącym na niej Pojezierzu Krajeńskim, pozostała część w Dolinie Gwdy, na Pojezierzu Szczecineckim oraz Równinie Wałeckiej.
Przez powiat złotowski przebiegają DK 11 łącząca Poznań z Kołobrzegiem oraz DK 22 z Gorzowa Wielkopolskiego do Elbląga.
W skład powiatu wchodzą: gmina miejska: Złotów, gminy miejsko-wiejskie: Jastrowie, Krajenka, Okonek, gminy wiejskie: Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów, miasta: Złotów, Jastrowie, Krajenka, Okonek.
Rzeźbę terenu Powiatu Złotowskiego ukształtował lądolód skandynawski i powstałe z niego wody roztopowe. Spotkać tu można charakterystyczne formy polodowcowe: moreny czołowe, moreny denne, pola sandrowe i jeziora rynnowe. W paśmie wzgórz moreny czołowej znajduje się najwyższe wzniesienie powiatu – Brzuchowa Góra (208 m n.p.m.). Gleby są pochodzenia polodowcowego. Są to gleby bielicowe i brunatne słabo i średnio urodzajne.
Powiat Złotowski w całości przynależy do dorzecza Noteci i Warty. Główną rzeką powiatu jest Gwda, która wraz z dopływami Płytnicą, Rurzycą, Debrzynką i Głomią, a także Łobzonką – dopływem Noteci, przepływając przez malownicze leśne tereny, liczne przesmyki i jeziora rynnowe stanowi atrakcyjny szlak wodny do spływów kajakowych. Jezior i sztucznych zbiorników jest tu około 70 zajmujących łączną powierzchnię ok. 2045 ha.
Największym atutem powiatu, obok wód powierzchniowych, są lasy, które zajmują ok. 45% jego powierzchni, obfitujące w grzyby, jagody i zwierzynę łowną. Lasy rosnące wzdłuż Gwdy nazywane są Puszczą nad Gwdą, lasy koło Kujania – Borami Kujańskimi. Wśród zwierząt często spotyka się sarny, jelenie i dziki, nieco rzadziej daniele i borsuki. W czystych wodach żyją bobry oraz wiele gatunków ryb.

Powiat złotowski liczy ok 69,9 tys. mieszkańców.

Informacje uzupełniające: Starostwo Powiatowe w Złotowie, al. Piasta 32, 77- 400 Złotów, tel. 67 263 32 20, www.zlotow-powiat.pl

Kategoria: